Alimenty przy Rozwodzie

Alimenty przy Rozwodzie Alimenty przy Rozwodzie… Oj dzieli ludzi dzieli. Bardzo ważne jest skupienie się na sprawach związanych z alimentami. Czasem nie chcemy walczyć i nie walczymy i mówimy Rozwód za porozumieniem stron, rozwód ugodowy, rozwód pokojowy, szybki rozwód. Aż nagle powstaje spór w zakresie Alimentów !!!! I tu ważne Więcej…

Pozew o podwyższenie alimentów – jak odpisać ?

Pozew o podwyższenie Pozew o podwyższenie UZASADNIENIE  Wnoszę o  oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów_______od pozwanego _______ na rzecz małoletniego powoda ___________ z kwoty po___________miesięcznie do kwoty ____________ miesięcznie oraz małoletniej powódki __________  z kwoty po _________ miesięcznie do kwoty po ____________ zł miesięcznie płatnych do rąk ich matki _______________ jako Więcej…

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Chcesz uzyskać alimenty ? Podwyższyć dotychczasowe….. Czy chcesz uchylić się od obowiązku alimentacyjego ? Nie zgadzasz się z podwyższeniem ? Ten wpis jest dla Ciebie. Zacznijmy zatem od początku…… Alimentacja polega nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale także środków wychowania. Tak to jest zdanie Sądu Najwyższego – Więcej…

Alimenty

Alimenty Alimenty. Kto lubi płacić ? A kto lubi otrzymywać ? chyba wszyscy lubimy jak jest coś na koncie…. Jak liczyć alimenty…. Tak do dylemat wielu WAS….. Zacznijmy od początku…!! Pierwsza rzecz i najważniejsza. To potrzeby dziecka. Wysokości alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Więcej…

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Alimenty na dziecko pełnoletnie Kto składa pozew? Tak, pełnoletnie dziecko składa pozew o alimenty Alimenty na dziecko pełnoletnie. Jeżeli mamy małoletnie dziecko wtedy składamy pozew w imieniu małoletniego dziecka. W sprawach gdy dziecko osiągnęło pełnoletność mamy zupełnie inną sytuację W tych sprawach czyli w sprawach o alimenty to dziecko które ukończyło Więcej…

Podwyższenie alimentów. Jak podwyższyć alimenty ?

Podwyższenie alimentów Musi nastąpić istotna zmiana …… Na wypadek zaistnienia różnych okoliczności, w których doszło do istotnej zmiany sytuacji już po wydaniu prawomocnego wyroku, możliwa jest zmiana.  Przykład Narodziny drugiego dziecka. Oczywiście nie jest to automatycznie. Może ewentualnie wpłynąć na wysokość. Wskazać przy tym należy przykładowo stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone Więcej…

Zadzwoń