rozwody Zielonka

Rozwody. Kiedy zaczynamy myśleć o rozwodzie, wówczas musimy znaleźć odpowiedniego adwokata, który pomoże nam w ułożeniu strategii procesowej. Nie polecam w takich sytuacjach działać na własną rękę, albowiem można popełnić błędy. Rozwód musisz zaplanować krok po kroku.

Należy szczegółowo zaplanować rozwód, zwłaszcza gdy łączą was stosunki majątkowe oraz macie Państwo małoletnie dzieci.

Nie zawsze możliwy jest szybki rozwód. Różne rzeczy mogą się zdarzyć!

Zagrożenia
⁃ Sąd może oddalić powództwo
⁃ Może ograniczyć władze rodzicielską
⁃ Zawiesić postępowanie
⁃ Przedłużać postępowanie
⁃ Skierować na badania do psychiatrów, psychologów, itp.

„Mieszkam jeszcze z mężem jeszcze, ale wkrótce się wyprowadzę, ostatnio była interwencja i założono mu Niebieską Kartę – co zrobić?”

W takiej sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają ze sobą, sąd może być ciekawy i pytać o szczegóły. Jeżeli mieszkacie razem, to absolutnie nie można stwierdzić, iż widzicie jakieś szanse na to małżeństwo. Musicie być konkretni, zdecydowani na rozwód i pewni tego, że między wami ustały wszystkie więzi, a w szczególności więzi gospodarcze. Zdarzają się sytuacje, w których to sąd szczegółowo pyta stronę czy wykonują wspólnie czynności w domu, np. pranie, gotowanie, organizacje zakupów. A zatem musicie Państwo wiedzieć jedną podstawową rzecz: najważniejsze jest, że nie łączą was żadne więzi małżeńskie i chcecie rozwodu.

Jeżeli natomiast w waszej rodzinie doszło do przemocy psychicznej albo fizycznej i jest założona Niebieska Karta, wówczas sąd może zainteresować się sytuacją opiekuńczą dzieci.

Jeżeli między Państwem zdarzył się incydent jednorazowy i w związku z tym została założona procedura Niebieskiej Karty, zaś według Pani nie dochodzi w rodzinie do przemocy fizycznej ani psychicznej, wówczas trzeba oświadczyć, iż jesteście dobrymi rodzicami, a w rodzinie były spory z uwagi na fakt, iż rodzice są w konflikcie okołorozwodowym.

Trzeba utwierdzić sąd w przekonaniu, iż sytuacja wychowawcza dzieci nie jest zagrożona i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo mieli pełną władzę rodzicielską. Dlatego też trzeba wskazać, iż Państwo współpracujecie ze sobą. Jeżeli chcecie, aby pełna władza rodzicielska należała do dwojga rodziców, wówczas trzeba się w tym obszarze pilnować. Proponuję nie krytykować drugiego rodzica, albowiem sąd może z urzędu ograniczyć władzę jednemu z rodziców. Dodatkowo w przypadku konfliktów stron może również skierować rodzinę na badania rodzinne, a na termin można czekać nawet rok. Stąd też całe procedury znacznie się przedłużają i trzeba się z tym liczyć.

Reasumując, jeżeli chcemy, aby sąd nie ingerował we władzę rodzicielską, to proponuję stwierdzić, że zdarzenie, na podstawie którego została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, miało charakter incydentalny i w rodzinie nie występuje żadna przemoc fizyczna ani psychiczna. Nie należy wypowiadać się źle o drugim rodzicu, albowiem sąd w przypadku braku przygotowania dzieci do rozwodu może oddalić powództwo.

Dzieci muszą być do rozwodu przygotowane. Powinny wiedzieć o rozwodzie i mieć pełną świadomość tego, co się dzieje. Dobro dzieci nie może być zagrożone. Dlatego sąd powołuje świadka na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka. Może również powołać kuratora, który będzie sprawdzał sytuację rodzinną stron.

Wszystko też zależy od tego, jak będzie szczegółowy sensie? sędzia?. Jednakże musicie pamiętać: jeżeli chcecie rozwodu na jednej rozprawie, to musicie się do tego przygotować. Dlatego ważne jest zapoznanie się z pytaniami oraz udzielanie krótkich i konkretnych odpowiedzi. Jeżeli chcecie rozwodu, to chcecie rozwodu i chcecie bez orzekania o winie. Jeżeli dwie strony chcą rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd nie ingeruje, kto poniósł winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Wtedy jest zobowiązany do waszego stanowiska i nie może być takiej sytuacji, w której sąd będzie ingerował, kto tak naprawdę poniósł winę. Wówczas sąd określa, iż rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie.

Dla sądu zawsze jest istotna kwestia związana z dobrem małoletnich dzieci. Jeżeli dzieci są nieprzygotowane do rozwodu albo są sytuacje, w których dobro dzieci jest zagrożone, wówczas sąd może ograniczyć władzę rodziców.

Dlatego też nie radzę bardzo krytykować małżonka przed sądem, albowiem w sytuacji, kiedy sąd poweźmie wątpliwości, iż władza może być nieprawidłowo wykonywana, wówczas jeden z małżonków zostanie ograniczony we władzy rodzicielskiej. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, dlatego trzeba uważać.

Jeżeli natomiast sąd uzna, że dzieci są przygotowane i nic nie stoi na przeszkodzie, by móc rozwiązać wasze małżeństwo, przejdzie do kwestii związanej ze świadczeniem alimentacyjnym. Sąd musi ustalić poszczególne składniki alimentów, czyli ile dziecko konkretnie kosztuje, jakie są koszty związane z dzieckiem w zakresie wyżywienia, odzieży, obuwia, zajęć dodatkowych, itp.

 

Zadzwoń