Rozwody Zielonka

Rozwody Zielonka

Rozwody Zielonka. Kiedy zaczynamy myśleć o rozwodzie, wówczas musimy znaleźć odpowiedniego adwokata, który pomoże nam w ułożeniu strategii procesowej. Nie polecam w takich sytuacjach działać na własną rękę, albowiem możesz popełnić błędy. Rozwód musisz zaplanować krok po kroku.

Musicie szczegółowo zaplanować rozwód, zwłaszcza gdy łączą was stosunki majątkowe oraz macie Państwo małoletnie dzieci.

Szybki rozwód? Nie zawsze! Różne rzeczy się zdarzają!

Zagrożenia

  • Sąd może oddalić powództwo
  • Może ograniczyć władzę rodzicielską
  • Zawiesić lub przedłużać postępowanie
  • Skierować na badania do psychiatrów, psychologów, itp.

Przemoc w rodzinie a rozwód

„Jeszcze mieszkam z mężem, ale wkrótce się wyprowadzę. Ostatnio była interwencja i założyli mu Niebieską Kartę. Co zrobić?”

W takiej sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają ze sobą, sąd może być ciekawy i pytać o szczegóły. Jeżeli mieszkacie razem, to absolutnie nie możecie stwierdzić, że widzicie jakieś szanse na to małżeństwo. Musicie być konkretni, zdecydowani na rozwód i pewni tego, że między wami ustały wszystkie więzi, a w szczególności więzi gospodarcze. Zdarzają się sytuacje, w których to sąd szczegółowo pyta strony, czy wykonują wspólnie czynności w domu, np. pranie, gotowanie, organizacje zakupów. A zatem musicie Państwo wiedzieć jedną podstawową rzecz: najważniejsze, że nie łączą was żadne więzi małżeńskie i chcecie rozwodu.

Jeżeli natomiast w waszej rodzinie doszło do przemocy psychicznej albo fizycznej i jest Niebieska Karta, wówczas sąd może zainteresować się sytuacją opiekuńczą dzieci.

Jeżeli między Państwem zdarzył się incydent jednorazowy i w związku z tym została założona procedura Niebieskiej Karty, zaś według Pani nie dochodzi w rodzinie do przemocy fizycznej ani psychicznej, wówczas musicie oświadczyć, iż jesteście dobrymi rodzicami, a w rodzinie były spory z uwagi na fakt, iż rodzice są w konflikcie okołorozwodowym.

Czego nie robić – Rozwody Zielonka

Musimy utwierdzić sąd w przekonaniu, iż sytuacja wychowawcza dzieci nie jest zagrożona i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo mieli pełną władzę rodzicielską. Dlatego też musicie wskazać, iż Państwo ze sobą współpracujecie. Jeżeli chcecie, aby pełna władza rodzicielska należała do dwojga rodziców, wówczas musicie się w tym obszarze pilnować. Proponuję nie krytykować drugiego rodzica, albowiem sąd może z urzędu ograniczyć władzę jednemu z rodziców. Dodatkowo w przypadku konfliktów stron skieruje rodzinę na badania rodzinne, a na termin niektórzy czekają nawet rok. Stąd też całe procedury znacznie się przedłużają i musimy się z tym liczyć.

Reasumując, jeżeli chcemy, aby sąd nie ingerował we władzę rodzicielską, to proponuję stwierdzić, że zdarzenie, na podstawie którego została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, miało charakter incydentalny i w rodzinie nie występuje żadna przemoc fizyczna ani psychiczna. Nie wypowiadajmy się źle o drugim rodzicu. W przypadku braku przygotowania dzieci do rozwodu sąd może bowiem oddalić powództwo.

Przygotowanie rodziny do rozwodu – Rozwody Zielonka

Dzieci muszą być do rozwodu przygotowane. Powinny wiedzieć o rozwodzie i mieć pełną świadomość tego, co się dzieje. Dobro dzieci nie może być zagrożone. Dlatego sąd powołuje świadka na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka. Może również powołać kuratora, który będzie sprawdzał sytuację rodzinną stron.

Wszystko też zależy od tego, jak szczegółowy będzie sędzia. Jednakże musicie pamiętać: jeżeli chcecie rozwodu na jednej rozprawie, to musicie się do tego przygotować. Dlatego musicie zapoznać się z pytaniami oraz udzielać krótkich i konkretnych odpowiedzi. Jeżeli chcecie rozwodu, to mówicie, że chcecie rozwodu i chcecie bez orzekania o winie. Jeśli dwie strony chcą rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd nie ingeruje, kto poniósł winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Wtedy jest zobowiązany do waszego stanowiska i nie może być takiej sytuacji, w której sąd będzie ingerował, kto tak naprawdę poniósł winę. Wówczas sąd określa, iż rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie.

Czy na rozwodzie ucierpi dobro dzieci?

Sąd zawsze poważnie traktuje kwestię związaną z dobrem małoletnich dzieci. Jeżeli dzieci są nieprzygotowane do rozwodu albo są sytuacje, w których dobro dzieci jest zagrożone, wówczas sąd może ograniczyć władzę rodziców.

Dlatego też nie radzę bardzo krytykować małżonka przed sądem. Kiedy sąd poweźmie wątpliwości, iż władza może być nieprawidłowo wykonywana, wówczas ograniczy jednego z małżonków we władzy rodzicielskiej. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, dlatego trzeba uważać.

Jeżeli natomiast sąd uzna, że dzieci są przygotowane i nic nie stoi na przeszkodzie, by móc rozwiązać wasze małżeństwo, przejdzie do kwestii związanej ze świadczeniem alimentacyjnym. Sąd musi ustalić poszczególne składniki alimentów. Ustala, ile dziecko konkretnie kosztuje, jakie są koszty związane z dzieckiem w zakresie wyżywienia, odzieży, obuwia, zajęć dodatkowych, itp.

Zadzwoń