Rozwody Wołomin

Rozwody Wołomin

Rozwody Wołomin. Kilka najważniejszych faktów:

1. Zapewnij sobie profesjonalną pomoc
2. Znajdź specjalistę
3. Ułóż strategię rozwodową
4. Przeanalizuj swoją sytuacje majątkową
5. Określ kwestie dotyczące dzieci
6. Spraw swoje możliwości majątkowe i małżonka
7. Nie kieruj się emocjami
8. Zadbaj o obszar finansowy
9. Dopilnuj kwestii związanych z alimentami i dziećmi
10. Plan wychowawczy dzieci
11. Nie czekaj z rozdzielnością majątkową
12. Spisz majątek
13. Upewnij się jakie konta ma drugi z małżonków
14. Poznaj aspekty prawne rozwodu
15. Zabezpiecz się na przyszłość

Jak przygotować się do rozwodu? Wymogi formalne

Jeżeli planujesz rozwód, to musisz się do niego przygotować. Niekiedy wydaje nam się, że rozwód to prosta sprawa, jednak tak nie jest. 

Przede wszystkim pozew o rozwód musi spełniać wymogi formalne – w przeciwnym razie zostanie zwrócony przez sąd. Minimalne wymogi formalne pozwu to oznaczenie stron, wskazanie numeru PESEL powoda, oznaczenie sądu, wskazanie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, oznaczenie pisma – czy to jest pozew o rozwód czy być może separacja.

Nadto należy w pozwie przedstawić żądania procesowe, wskazać jakie są przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego oraz określić sytuację stron. Uzasadnienie żądania pozwu jest niezbędne i nie powinno być lakoniczne. Należy wskazać konkretne przykłady, które spowodowały, iż nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego. Ponadto musicie załączyć oświadczenie do pozwu w przedmiocie skorzystania z pomocy. Chodzi o to, czy Państwo próbowaliście podjąć jakąś próbę ratowania małżeństwa poprzez np. mediację bądź inne formy polubownego rozwiązania sporu.

Dodatkowo należy wymienić załączniki, które znajdują się w sprawie o rozwód, czyli akty małżeństwa i urodzenia dzieci (jeżeli są). Akty urodzenia dzieci załączamy tylko w przypadku dzieci małoletnich. Jeżeli dziecko osiągnęło pełnoletność, nie ma takiego obowiązku. Wobec tego istotne jest, aby pozew był bezbłędnie złożony. Sam pozew to tylko część etapu pt. „Rozwód”.

W sprawie o rozwód mogą zdarzyć się również różne rzeczy, np. sąd skieruje Państwa na badania do sądowych specjalistów, aby sprawdzili sytuację rodzinną stron.

Badania psychiatryczne przy rozwodzie. Czy są możliwe?

Tak!

Czy mogą mi odebrać dzieci? Tak
Czy dzieci zostaną z matką? Zależy
Jaka wysokość alimentów? Zależy

Jakie pytanie w sądzie? Rozwody Wołomin

„Mam rozwód, mąż chce płacić mało alimentów, są konflikty w zakresie kontaktów, przyszło wezwanie do sądu – co mówić w sądzie? Dziecko ma problemy w szkole, jest opóźnione w nauce i nie daje rady. Mąż na nie krzyczy, zaś dziecko ma problemy…”

Pierwsza rozprawa jest raczej organizacyjna, albowiem w Państwa sytuacji jest dosyć dużo spraw, które należy wyjaśnić. Przede wszystkim sporna jest wysokość alimentów, albowiem małżonek chce płacić mniej, zaś Pani żąda wyższej kwoty niż standardowo.

Dlatego też większość pytań będzie dotyczyła tego obszaru, a zatem – jaki jest koszt utrzymania dziecka? W związku z tym tak ważne jest złożenie do akt sprawy dowodów świadczących o kosztach utrzymania małoletniego.

Ważne jest również przedstawienie i wyliczenie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Jeżeli mamy takie wyliczenie, to sąd głównie skupi się na zadawaniu pytań, mając na uwadze przedstawioną tabelę kosztów.

Co mówić w sądzie? Rozwody Wołomin

Sąd lubi jakość wypowiedzi i konkrety. Chodzi o to, że jeżeli sąd pyta nas, ile kosztuje dziecko w zakresie wyżywienia, to proponuję wskazywać konkretne kwoty. Jeśli kwota jest wyższa niż standardowa, to musimy powołać się np. na fakt, iż dziecko wymaga specjalnej diety.

Jeżeli koszty związane z leczeniem i edukacją są znaczne, to również w tym obszarze sąd winien zadać nam pytania. Jeżeli natomiast tego nie zrobił, to warto z własnej inicjatywy opowiedzieć o faktycznej sytuacji stron.

Dla przykładu wspomnieć, że dziecko uczęszcza regularnie na zajęcia logopedyczne, a dodatkowo ma zajęcia z fizjoterapii. Niezbędna jest również pomoc psychologa. Poza tym dziecko chodzi do stomatologa, jest pod stałą opieką, itp…

Im więcej rzetelności w tych wypowiedziach, tym lepiej dla nas i dla sądu.

A zatem opowiadamy o tym sądowi, zwracając również uwagę na sytuację stron.

Im bardziej będziemy wiarygodni w tym obszarze, tym dla nas lepiej.

Wskazujemy również, iż dziecko żyło na wysokim standardzie i do momentu rozwodu nigdy niczego mu nie brakowało. Warto również wspomnieć, iż dziecko z uwagi na potrzeby wymaga większej aktywności, stąd też konieczne jest podjęcie szeregu działań, aby dziecko rozwijało się prawidłowo.

Kontakty z dzieckiem – Rozwody Wołomin

Nadto należy w zakresie kontaktów wskazać, jaki jest nasz cel. Jeżeli chcemy, aby kontakty odbywały się tylko w weekendy i nie chcemy kontaktów w tygodniu, to musimy wskazać sądowi, dlaczego w takim stylu proponujemy kontakt. Jeśli ojciec nie wykonuje rzetelnie swoich obowiązków związanych z synem, zaś syn wymaga nadzwyczajnej opieki i pracy, wówczas możemy argumentować, iż kierujemy się tym dla dobra małoletniego dziecka, albowiem w tygodniu dziecko ma bardzo dużo zajęć dodatkowych i jest konieczność opieki nad nim.

Nie radzę przyjmować przed sądem stanowiska „nie, bo nie”, albowiem sąd tego bardzo nie lubi i też nie chce, aby drugi rodzic był alienowany. Wobec tego trzeba logicznie wyjaśnić, dlaczego proponujemy pewne rozwiązania i umieć to uzasadnić. Warto również wskazać, że zawsze kierujemy się przede wszystkim dobrem małoletniego dziecka, a dopiero w dalszej kolejności patrzymy na inne rzeczy.

Rozwód a władza rodzicielska

Należy wskazać, iż dobro dziecka jest dla nas najważniejsze. Dziecko wymaga dodatkowych zajęć, a z tym związane są koszty oraz opieka nad dzieckiem. Przede wszystkim sąd musi wiedzieć, że dobro dziecka nie jest zagrożone, albowiem jeżeli podejmie w tym obszarze jakąś wątpliwość, być może będzie chciał skierować Państwo na badania w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, którzy będą sprawdzać waszą sytuację rodzinną. Badania będą przeprowadzane przez psychiatrę, psychologa i pedagoga.

Jeżeli chodzi o władzę rodzicielską, to proponuję zawsze, aby władza została u obu stron, albowiem trzeba wierzyć w to, iż między stronami może być współpraca w tym zakresie. Natomiast jeżeli nie będzie tej współpracy, to trzeba rozważyć ograniczenie władzy rodzicielskiej, aby Pani jako matka mogła samodzielnie podejmować decyzje w zakresie dziecka.

Zadzwoń