Sprawa o alimenty

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Sprawa o alimenty

Sprawa o Alimenty – KROK PO KROKU

„Matka dziecka chce wysokie alimenty, jest między nami walka, co mam zrobić?”.

Przede wszystkim przy tej okazji chciałabym Panu wytłumaczyć, jak wygląda pierwsza rozprawa.

Koszty dziecka – Sprawa o alimenty

W pierwszej kolejności kwestionujemy koszty utrzymania małoletniego dziecka. Wobec tego należy teraz złożyć odpowiedź. Później najprawdopodobniej złożymy jeszcze wnioski dowodowe zobowiązujące drugą stronę do wykazania faktycznych realnych kosztów np. piłka nożna.

Rozprawa alimentacyjna

Na rozprawie w pierwszej kolejności odpowiada strona powodowa, czyli matka dziecka, która chce uzyskać alimenty.

Wówczas będzie szczegółowo pytana, jakie są koszty utrzymania dziecka. Sąd zatem zapyta ją, jaki jest koszt w zakresie wyżywienia. I tutaj istotna jest okoliczność, czy dziecko ma opłatę wyżywieniową w czesnym w placówce edukacyjnej.

Jakie pytania na sprawie o alimenty?

Koszty związane z edukacją 

Kolejną istotną okolicznością jest fakt, na jakie zajęcia uczęszcza małoletnie dziecko i jakie są koszty z tym związane. Dodatkowo istotną okolicznością jest również to, gdzie matka mieszka i jakie są koszty utrzymania mieszkania. Wówczas sąd najczęściej przyjmuję taką taktykę, iż koszty mieszkania dzieli na ilość osób, które mieszkają.

Poza tym jeżeli matka mieszka z synem, wówczas koszty całościowe mieszkania będą podzielone na dwie części.

Kolejne istotne okoliczności – czy dziecko choruje (przewlekle) na jakąś chorobę czy też jest osobą zdrową?

Zatem najistotniejsze jest ustalenie realnych i rzeczywistych kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Przyjmuje się, że koszt utrzymania czteroletniego dziecka oscyluje w granicach 1500 zł bez edukacji i zajęć dodatkowych. Jest to taka podstawa.

Sprawa o alimenty

Jeżeli placówka edukacyjna jest dodatkowo płatna i zajęcia dodatkowe, to należy ten koszt doliczyć.

Zatem trzeba realnie spojrzeć na sytuację, jaki faktycznie jest koszt utrzymania małoletniego dziecka. Wstępnie można to wyliczyć w ten sposób, iż ten koszt oscyluje w granicach 3000 zł.

Mając na uwadze, iż dziecko uczęszcza do placówki edukacyjnej płatnej, sąd przechodzi do kolejnej kwestii, a mianowicie jak rozdzielić te koszty? Stąd też istotne jest ustalenie, ile spędza pan czasu z dzieckiem. Jeżeli został złożony wniosek o kontakty i chce Pan uczestniczyć czynnie w życiu dziecka, wówczas sąd powinien wziąć to pod uwagę i rozdzielić koszty pół na pół. Jednakże oczywiście nie jest to regułą i wszystko zależy od postępowania dowodowego. Sąd może przyjąć, iż ojciec winien partycypować 60, 70 lub 80% w kosztach utrzymania dziecka.

Dlatego najważniejsze jest ustalenie faktycznych i realnych kosztów utrzymania dziecka. Dopiero w drugiej kolejności sąd przechodzi do możliwości zarobkowych zobowiązanego.

 

Więcej:

Rozprawa o Alimenty – pytania


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń