Alimenty Zabezpieczenie – Chcę więcej – Sąd zasądził 1200 zł

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Alimenty Zabezpieczenie

Alimenty Zabezpieczenie

Alimenty Zabezpieczenie. „Otrzymałam postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, proszę o analizę postanowienia. Co mam zrobić? Nie zgadzam się z tym!!! Chcę więcej alimentów – 1700 zł. Sąd w formie zabezpieczenia dał 1200 zł…”.

Z takim problemem zwróciła się Pani Iwona. Pracuje w branży medycznej, ma 8-letnie dziecko (chodzi do państwowej szkoły, nie choruje), zaś ojciec dziecka pracuje w branży IT. A zatem co zrobić w takiej sytuacji?

Alimenty Zabezpieczenie

Postanowienie w zakresie udzielenia zabezpieczenia.

Sąd postanowił w formie postanowienia udzielić zabezpieczenia w wysokości 900 zł płatnych do rąk matki do dnia dziesiątego każdego miesiąca.

Aby móc wydać postanowienie w tym zakresie, sąd w pierwszej kolejności musi ustalić stan faktyczny. 

Istotne zawsze w takich sprawach jest to, co konkretnie ustalił sąd w zakresie kosztów małoletniego dziecka. Podam przykłady, dzięki czemu będziecie mieli zobrazowaną sytuację.

Alimenty Zabezpieczenie

Czy matka zawyżyła kwotę kosztów dziecka?

Spójmy, co powiedział nam Sąd.

Dla przykładu Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie powódka zawyżyła koszty utrzymania małoletniego dziecka. „O tym świadczy nie tylko wysokość dochodów osiąganych przez powódkę, ale także ciążących na powódce zobowiązaniach finansowych”. Tak skonstruował swoje uzasadnienie sąd, uznając, iż koszty małoletniego dziecka stron są niewiarygodne i analizując twierdzenia powódki dokonał ich oceny odwołując się do zasad doświadczenia życiowego.

Sąd pominął dowody z paragonów, gdyż stwierdził, iż są nieimienne i nie ma danych personalnych. 

TAKA INFORMACJA JEST BARDZO WAŻNA. UZUPEŁNIMY TO I W WYROKU KOŃCOWYM OSIĄGNIEMY SUKCES. 

A zatem należy zdobyć dowody, które wskażą imiennie, jakie koszty ponosi się na rzecz dziecka. Dowodami wygrywa się sprawy!

Alimenty wyżywienie 

Wyżywienie 450 zł.  Sąd uznał również za zawyżone wydatki związane z wyżywieniem. Stwierdził, iż kwota 800 zł nie jest standardowa. Sąd stwierdził, iż z przedstawionego zestawienia nie wynika, aby małoletni był na specjalnej diecie. Dlatego też sąd uznał w związku ze swoim doświadczeniem, iż 450 zł to maksymalna kwota, którą wydatkuje się na dziecko. 

A zatem  jeżeli chcemy to podważyć, to musimy załączyć odpowiedni materiał dowodowy, czyli paragony wskazujące na to, że dziecko np. spożywa luksusowe jedzenie. 

Dla przykładu zamawia się pizzę z restauracji, bądź inne jedzenie na wynos. Można załączyć paragony imienne na to, że kupuje się owoce morza albo zamawia się dla dziecka sushi. Wszystko zależy od tego, co faktycznie dziecko spożywa.

Alimenty Odzież 

Dodatkowo w niniejszej sprawie sąd uznał, iż wydatki w zakresie związanym z odzieżą i obuwiem nie przekraczają kwoty 150 zł. A zatem jeżeli chcemy udowodnić, iż jest to kwota wyższa, to należy również dostarczyć paragony imienne bądź faktury, które wskażą, iż dziecko ubiera się w markowe rzeczy.

Alimenty Rozrywka 

Rozrywka. W zakresie rozrywki i rekreacji sąd stwierdził, iż kwota 450 zł jest zawyżona i uznał, iż według niego jest to kwota nieprzekraczająca 100 zł miesięcznie.

A zatem jeżeli chcemy podważać zdanie sądu, przez okres trwania postępowania musimy zebrać dowody wskazujące na to, iż dziecko korzysta z różnych rozrywek, stąd też kwota 450 jest uzasadniona.

Alimenty Edukacja 

Edukacja. W zakresie edukacji sąd uznał, iż jest to kwota 100 zł.

Jeżeli zaś chodzi o opiekę medyczną, to sąd uznał, iż jest to kwota 150 zł w skali miesiąca. Dlatego też niezbędne jest zebranie materiału dowodowego, które wykaże, iż zdecydowanie są to wyższe kwoty.

Możliwości zarobkowe ojca 

Następnie sąd ustalając koszt utrzymania dziecka przechodzi do ustaleń związanych z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego.

Sąd stwierdził, iż w jego ocenie ustalenie alimentów na rzecz małoletniego uprawnionego na poziomie kwoty po 1200 zł miesięcznie stanowi w tej sytuacji rozsądny kompromis pomiędzy usprawiedliwionymi potrzebami dziecka a możliwościami zarobkowymi pozwanego, który przecież też obciążany jest obowiązkiem spłaty kredytu hipotecznego za zajmowane przez stron wspólnie mieszkania.

Alimenty Zabezpieczenie

Należy zwrócić uwagę w uzasadnieniu, czy Sąd ustalił całkowity koszt utrzymania.

W tym przypadku Sąd pierwszej instancji nie wskazał konkretnie, jaki jest koszt utrzymania małoletniego dziecka. Dodatkowo sąd nie wskazał w jakiej proporcji rodzice będą partycypować w kosztach utrzymania małoletniego dziecka. 

Sąd ustalił tylko kwotę związaną z: wyżywieniem – 450 zł, odzieżą i obuwiem – 150 zł, rozrywką i rekreacją – 100 zł, szkołą – 100 zł, oraz opieką medyczną w wysokości 150 zł. Uzasadnienie sądu pierwszej instancji jest ogólne i nieprawidłowe, gdyż nie zawiera konkretnie wskazanych kwot. W TAKIEJ SYTUACJI WARTO SKŁADAĆ ZAŻALENIE. 

Tak, od niniejszego postanowienia służy możliwość złożenia zażalenia do sądu wyższej instancji. Obecnie, mając na uwadze nowe obowiązujące przepisy, składa się zażalenie do składu trzyosobowego sędziów tego sądu.

 

Przeczytaj więcej:

Rozprawa o zabezpieczenie alimentów

Jak napisać zażalenie na Alimenty i Kontakty WZÓR


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń