Mieszkanie Alimenty 

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Mieszkanie Alimenty 

Mieszkanie Alimenty. „Czy mogę zostawić mieszkanie i w ogóle nie płacić (lub mało)?. Mamy kredyt na mieszkanie. Co robić?”

Podział można dokonać na trzy sposoby.

Jednakże w postępowaniu rozwodowym w Sądzie Okręgowym nie jest to praktykowane z uwagi na fakt, iż strony muszą mieć wszystko jasno wyjaśnione i co do zasady często nie preferuje się tej metody.

Natomiast jeżeli taka propozycja jest, wówczas strona powodowa może to zrobić i panu przedstawić.

Notariusz – Mieszkanie Alimenty

Jeżeli chodzi natomiast o koszty notariusza, jest to uzależnione od wartości. Należy zwrócić się do notariusza w celu wyceny. Można również dokonać podziału po zakończeniu sprawy rozwodowej i złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o podział majątku.

Wybór zależy od stron.

Sądy nie zajmą się kredytem. Nie zostanie zdjęta hipoteka, gdyż jest to kwestia między wami a bankiem. Dlatego żona powinna pana odpiąć od kredytu, jednakże zależy to od decyzji banku. Dlatego powinna zwrócić się do banku o przejęcie kredytu w całości. Natomiast w praktyce nie zawsze się to udaje.

Jednakże oczywiście można doprecyzować, że na to niej będzie ciążył obowiązek spłacenia kredytu.

Czy żona może podwyższyć alimenty?

Oczywiście, że tak. Niezależnie od waszych spraw związanych z podziałem, jeżeli zmienią się okoliczności w sprawie, w każdej chwili może ona wystąpić z wnioskiem o podwyższenie alimentów. Wówczas sąd będzie w tym obszarze rozpatrywał wniosek. Jak pokazuje doświadczenie zawodowe, alimenty na jedno dziecko obecnie w Warszawie są zasądzane w wysokości od 700 zł w górę.

Mieszkanie Alimenty 

Jeżeli chodzi o kwestie związane z mieszkaniem, to jeżeli zajdą przesłanki do eksmisji, między stronami jest duża eskalacja konfliktów i strony nie mają porozumienia, wówczas często dochodzi do sporu i żona może podczas jednej z kłótni wezwać policję i wnosić o eksmisję.

A zatem w zakresie alimentów nie ma pan żadnej gwarancji, czy w pewnym momencie żona nie podwyższy świadczenia alimentacyjnego.

Niekiedy jedynym rozsądnym wyjściem w takich sytuacjach jest sprzedaż mieszkania.

Przeczytaj więcej:

Alimenty przy Rozwodzie

Rozprawa o Alimenty. Pytania


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń