Rozprawa o zabezpieczenie alimentów

Rozprawa o zabezpieczenie alimentów ” Będę miała rozprawę dotyczącą zabezpieczenia alimentów. Jak się przygotować?   Czeka cię rozprawa zakresie wniosku o Alimenty w trybie zabezpieczenia. Zastanawiasz się o co będzie pytał sąd? Należy zauważyć iż jeżeli jest Spór co do wysokości świadczenia Alimentacyjnego wówczas pytania mogą być bardzo szczegółowa. Sąd Więcej…

O co pyta Sąd przy opiece naprzemiennej ?

O co pyta Sąd Pytania dotyczące opieki naprzemiennej.  W przypadku porozumienia i ustalenia przez stronę opieki naprzemiennej sąd będzie chciał sprawdzić czy faktycznie postanowienie które są określone w postanowieniu są realizowane.  Wobec tego Będą pytania czy strony współpracują ze sobą w zakresie dziecka. Jak wychowujecie  dziecko? Jak wygląda opieka nad Więcej…

Manipulacja dzieckiem

Ten wygra kto manipuluje dzieckiem. Czy to prawda że ten wygrywa rozprawę o dziecka kto manipuluje? Ja osobiście uważam że ten przegrywa kto nie dostarcza wystarczająco dowodów wskazujących na to gdzie znajduje się prawda…. Jeżeli wykażemy przed sądem że dotychczas relacje z rodzicem były zdrowe i regularne jednakże zmieniły się Więcej…

Jak napisać wniosek o rozstrzygniecie w istotnych sprawach dziecka ?

Jak napisać wniosek o rozstrzygniecie w istotnych sprawach dziecka ? Opłata: 100 PLN WNIOSEK o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka W imieniu własnym  wnoszę o: Rozstrzygnięcie, że małoletnia _____________, będzie uczęszczała na_________________________________________ Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność wnioskodawczyni. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron na okoliczność _______ Przeprowadzenie dowodu Więcej…

Dzieci po rozwodzie. Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Dzieci po rozwodzie Dzieci po rozwodzie„Żona założyła sprawę o rozwód i chce aby miejsce małoletnich było przy niej co robić? Co to oznacza ” W wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia Więcej…

Zadzwoń