Przejdź do treści

Rozwody Ząbki

Rozwody Ząbki

Rozwody Ząbki. Przede wszystkim planując rozwód i chcąc rozwiązać nasze pożycie małżeńskie, musimy wiedzieć, iż nie jest to zawsze taka prosta sprawa. W związku z tym możemy mieć pewne ograniczenia. W szczególności w sytuacji, kiedy są małoletnie dzieci oraz majątek. Wówczas trzeba ustalić kwestie z tym związane.

Nie zawsze sąd może orzec rozwód. Sąd musi ustalić przesłanki wskazujące na to, iż w waszej sytuacji możliwe jest rozwiązanie małżeństwa.

W praktyce jako adwokat wiem, że sąd skupia się w szczególności na obszarze związanym z małoletnimi dziećmi.

Kiedy w małżeństwie są kwestie sporne, wówczas musi ingerować sąd. Nawet w sytuacji, kiedy nie ma kwestii spornych i wydaje nam się, że będzie to łatwy rozwód, nie zawsze tak jest. Sąd musi bowiem ustalić pewne kwestie związane z dziećmi. W szczególności istotna dla sądu jest wysokość alimentów. Określenie ich wysokości musi zostać przeprowadzone w sposób prawidłowy, albowiem sąd może mieć później z tego tytułu problemy.

W przypadku określenia świadczenia alimentacyjnego trzeba bardzo szczegółowo określić składniki, jakie składają się na takie świadczenie. Jest to istotne, gdyż później każda ze stron może wnosić do Sądu Rejonowego o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Wtedy też sąd sprawdza na podstawie czego zostały zasądzone alimenty w Sądzie Okręgowym.

Przykładowe wyliczenie świadczenia alimentacyjnego

  Michał  – 7 lat
Udział w kosztach związanych z mieszkaniem (1/3 kwoty wynajmu, czynszu administracyjnego oraz 1/3 opłat za prąd, wodę)  866,00 zł
Obiady w szkole 208,00 zł
Zajęcia dodatkowe 165,00 zł – judo
Taniec 100,00 zł.
Składki klasowe, szkoła (przybory szkolne, książki, zeszyty) 35,00 zł
Kieszonkowe 40,00 zł
Udział w paliwie 50,00 z
Wyżywienie 400,00 zł –
Witaminy 25,00 zł
Odzież i obuwie 100,00 zł
Kosmetyki, środki higieny 50,00 zł
Wyjazdy – wakacje, ferie zimowe 100,00 zł
Kino, wyjścia na miasto, atrakcje 100,00 zł
Telefon komórkowy 50,00 zł
Opieka medyczna i stomatologia 69,00 zł

Świadek w sprawie

Niekiedy niezbędne będzie dla sądu przeprowadzenie dowodu ze świadka na okoliczność sytuacji rodzinnej stron. Może się również zdarzyć, iż sąd w przypadku sporu, tudzież jeżeli podejmie wątpliwość w zakresie sytuacji rodzinnej, skieruje rodzinę na badanie. Wtedy też badania będą przeprowadzane przez psychologa, psychiatrę lub pedagoga, który będzie sprawdzał sytuację rodzinną.

Jak świadek ma przygotować się do sprawy rozwodowej? Oczywiście charakter świadków może być różny, gdyż mogą zostać powołani na kwestie związane z małżeństwem. Jednakże w sytuacji, kiedy świadek jest powołany tylko i wyłącznie w zakresie małoletnich dzieci, wówczas pytania będą również dotyczyły tylko i wyłącznie dzieci.

Świadek w zakresie dziecka

Sąd musi ustalić, w jakiej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej są dzieci i czy dobro dzieci nie ucierpi. Ponadto sąd musi również określić, czy dzieci są szczęśliwe i jak wygląda ich sytuacja.

Oczywiście rozwód nie jest dla dzieci rzeczą dobrą, jednakże sąd musi ustalić, czy dzieci są przygotowane do rozstania rodziców.

Jeżeli sąd poweźmie wątpliwość, że dzieci nie są do tego przygotowane i nie mają wiedzy o tym, że rodzice się rozstają, może nie orzec rozwodu. Po prostu oddali powództwo.

W sprawach rozwodowych powołuje się świadka na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich dzieci, albowiem sąd chce poznać też zdanie osób trzecich.

Zatem świadek winien opowiedzieć o sytuacji rodzinnej. Dlatego w takich sytuacjach sąd pyta, czy dzieci są przygotowane do rozwodu, czy wiedzą o tym, że rodzice się rozwodzą, czy dzieci są świadome tego, że rodzice już nie będą razem ze sobą. Sąd dodatkowo pyta, czy sytuacja opiekuńczo-wychowawcza jest realizowana prawidłowo.

Jakie pytania o dzieci do świadka?

Czy dzieci się uczą (jak)? Proszę powiedzieć, czy dzieci są zadbane? Kiedy ostatni raz świadek widział dzieci? Czy świadek wie, jak dzieci się czują, czy są najedzone? Proszę powiedzieć, czy świadek zauważył jakieś niepokojące sygnały w rodzinie? Co świadek wie o sytuacji rodzinnej stron? Kto sprawuje opiekę nad dziećmi? Jak matka opiekuje się dziećmi? Czy ojciec opiekuje się dziećmi?

Więcej: Świadek na rozwodzie w zakresie dziecka

Kwestia podziału majątku – Rozwody Ząbki

Sąd rodzinny nie zajmuje się z urzędu sprawami związanymi z podziałem majątku. Jednakże w praktyce nie proponuję Państwu zostawiać kwestii majątkowych na później, gdyż zawsze powoduje to problemy. Przygotowując się do rozwodu należy już na tym etapie spisać wszystkie kwestie związane z waszą sytuacją. Począwszy od kwestii związanych ze sprawami rodzinnymi, skończywszy na sprawach związanych z majątkiem oraz kredytami. Podczas konsultacji z prawnikiem do rozwodu należy przejść krok po kroku wszystkie kwestie związane z waszą rodziną.

Kwestie formalne pozwu – Rozwody Ząbki

Pozew rozwodowy wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Jednakże proszę uważać: jeżeli oboje się z tej miejscowości wyprowadziliście, wówczas rozwód nie może być przeprowadzony zgodnie z tą właściwością.

W pozwie trzeba zwrócić również uwagę na nazewnictwo stron. Jedna ze stron nazywa się stroną powodową, czyli w przypadku mężczyzn jest to powód, a w przypadku kobiet powódka, natomiast druga strona to pozwany bądź pozwana. Należy również wskazać, iż w treści pozwu powinny zostać zawarte istotne kwestie związane z małżeństwem. Trzeba wskazać ostatnie miejsce zamieszkania małżonków oraz przyczynę rozpadu waszego małżeństwa. W sytuacji, kiedy wniesiecie pozew o rozwód do niewłaściwego sądu, wówczas ten sąd powinien przekazać sprawę zgodnie z właściwością.

Jeżeli macie dzieci, sprawy rozwodowe się komplikują.

Zadzwoń