Pozew o podwyższenie alimentów 

Jak odpisać na pozew o podwyższenie alimentów?

Jak odpisać na pozew o podwyższenie alimentów?

Toczysz walkę o alimenty, jednakże nie wiesz, jak odpisać na pozew o podwyższenie alimentów? Co trzeba w nim zawrzeć? Przede wszystkim należy uwzględnić rzeczywiste koszty utrzymania dziecka.

W zakresie potrzeb dziecka.

Należy przede wszystkim zauważyć, iż strona powodowa nie wykazała, aby wskazane koszty rzeczywiście stanowiły usprawiedliwione koszty utrzymania powódki. Podkreślić należy, że strona powodowa nie uprawdopodobniła wszystkich podnoszonych przez siebie aktualnych kosztów utrzymania małoletniej.

______________________________________________________________________________________________

Powódka wskazała następujące koszty:

 • Koszty mieszkaniowe 600 zł.
 • Wyżywienie 900 zł.
 • Środki czystości 150 zł. 
 • Kosmetyki 100 zł. 
 • Odzież 200 zł.
 • Buty 150 zł.
 • Rozrywka – Wyjście do kina – 70 zł. 
 • Dentysta 200 zł. 
 • Fryzjer 80 zł. 
 • Materiały do nauki, 150 zł.
 • Lekarstwa 100 zł.
 • Wakacje 200 zł.

Wyliczenie według pozwanego, zgodne z rzeczywistością  ______ [ Przedstawiamy wyliczenie według strony pozwanej]. A zatem koszt utrzymania powódki oscyluje w granicach_______ zł. 

______________________________________________________________________________________________

KOSZTY MIESIĘCZNE – MIESZKANIE 

Należy wskazać, iż twierdzenia, które zostały zawarte w pozwie, są nieprawdziwe. Przede wszystkim wnoszę o zobowiązanie powódki do przedstawienia płatności oraz umowę wynajmu.

Ponadto koszty, które zostały określone przez powódkę, są niezgodne z rzeczywistością. 

WYŻYWIENIE 

W zakresie wyżywienia należy wskazać, iż kwota 900 zł jest zdecydowanie nieprawdziwa i niezgodna z rzeczywistością. W ocenie strony pozwanej ten koszt oscyluje w granicach 400 zł.

______________________________________________________________________________________________

Pozew o podwyższenie alimentów 

W zakresie kosztu związanego ze środkami czystości w kwocie 150 zł należy wskazać, iż jest to kwota zdecydowanie za wysoka i niezgodna z rzeczywistością. W ocenie strony pozwanej koszt utrzymania środków czystości oscyluje w granicach 30 zł. Ponadto w zakresie kosztów związanych z kosmetykami kwota 100 zł jest niezgodna z rzeczywistością. Według pozwanego koszt oscyluje w granicach 30 zł miesięcznie.

______________________________________________________________________________________________

ODZIEŻ, OBUWIE

Dodatkowo powódka nie przedstawiła kosztów utrzymania zakupu wyżywienia obuwia i odzieży.

DLA PRZYKŁADU !!!

Mając na uwadze, iż koszt spodni oscyluje w granicach 30 zł, zaś bluzki około 15 zł i przyjmując, że powódka chciała kupić jedną parę spodni i jedną bluzkę, to w skali miesiąca koszt jednej pary spodni i bluzki oscyluje w granicach 45 zł. 

______________________________________________________________________________________________

Pozew o podwyższenie alimentów 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE 

Należy również wskazać, iż podana wartość w zakresie leczenia stomatologicznego w wysokości 200 zł jest niezgodna z rzeczywistością, ponieważ w skali roku stanowi 1200 zł. Z całą pewnością należy uznać, iż jest to kwota zawyżona i według strony pozwanej ta kwota w skali miesiąca nie przekracza 30 zł.

______________________________________________________________________________________________

W ocenie strony pozwanej koszty utrzymania dziecka nie zwiększyły się, a na pewno nie doszło do istotnej zmiany tych okoliczności. W związku z tym niedopuszczalna jest sytuacja, iż strona powodowa wnosi powództwo do sądu nie załączając dowodów i twierdzi, że koszty zwiększyły się. 

Zgodnie z dyspozycją art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. […]

______________________________________________________________________________________________

Z zasady alimenty przeznaczone są na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a nie na wszelkie wydatki jakie przyjdą do głowy.

______________________________________________________________________________________________

Alimenty

Ponadto należy opisać sytuację ojca. Sytuacja majątkowa pozwanego jest trudna ______. Dodatkowo należy wskazać, iż sytuacja majątkowa matki jest bardzo dobra.

Przede wszystkim POKAŻ DOWÓD!!! Na dowód powyższego załączam dokumentację ________ Załączam zaświadczenie o zarobkach. Dowód: Zaświadczenie o zarobkach

 

Na średnie miesięczne koszty utrzymania pozwanego składają się:

 • Wyżywienie. – 400 zł/m-c;
 • Zamieszkania ________ zł/m-c;
 • Kredyt ___________ zł/m-c;

 

Koszt dotychczasowych alimentów – 600,00 złotych.

 

Należy przede wszystkim pamiętać, aby uwzględnić rzeczywiste koszty. Oczywiście trzeba również załączyć wszelkie możliwe dowody. Sprawy o alimenty są bez wątpienia trudne. Dlatego też najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym. Dobry pełnomocnik z pewnością ci pomoże.

 

Przeczytaj więcej:

Alimenty Zabezpieczenie. Chcę więcej! Sąd zasądził 1200 zł

Pozew o podwyższenie alimentów. Jak odpisać?

Alimenty przy rozwodzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń