Rozwód wina – Co zrobić, żeby nie było mojej winy

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Rozwód wina. Boisz się, że twój małżonek będzie chciał dochodzić w procesie winę? Zastanawiasz się, co może stanowić winę? Co zrobić, żeby nie było mojej winy?

Oczywiście każda sytuacja jest inna. Ludzie są różni, okoliczności też, dlatego trzeba na spokojnie przeanalizować swoją sytuację.

Przede wszystkim ustalmy, co można uznać za winę i jak bronić się przed takim zarzutem.

Rozwód wina – Szantaż emocjonalny 

Głównym przedmiotem rozmowy było zachowanie pozwanej względem powoda, jej brak szacunku, wyzwiska i oczekiwania.

Niestety pozwana manipuluje faktami, gdyż problem w małżeństwie istniał od kilku lat. Stosunek pozwanej względem dzieci i poniżanie powoda przy dzieciach potęgowało konflikt małżeński. 

W ocenie powoda zachowanie pozwanej zniszczyło jego męskość i poczucie wartości. Przez wiele lat czuł się jak biedak, od którego ciągle się wymaga. W ocenie powoda pozwana zniszczyła ich więź. Obecnie powód próbuje odbudować swoją pewność siebie. 

Rozwód wina – Kłamstwa 

[…] Z premedytacją źle wyrażała się o powodzie przy dzieciach. Kiedy powód chciał porozmawiać, wszystko odwracała przeciwko niemu, aby ten czuł się winny. Pozwana nie szanowała decyzji powoda w zakresie dzieci ani żadnych innych. Powód obawiał się odezwać do pozwanej, gdyż bał się lawiny krytycyzmu. 

Kłótliwość

Pozwana jest osobą wybuchową i rozchwianą emocjonalnie. Osoby z tą chorobą nie potrafią regulować własnych emocji. Są bardzo wrażliwe, łatwo je zranić. Zdarzenie bez znaczenia dla kogoś innego, dla tej osoby może być katastrofą. Emocje są bardzo intensywne, życie jest pełne dramatów i skrajnych przeżyć. 

Pozwana regularnie szantażowała oskarżonego rozbiciem rodziny i utrudnianiem kontaktów z dzieckiem. Powód przez wiele lat bagatelizował zachowania żony celem uniknięcia kłótni.  

Terapia małżeńska 

Ponadto pozwana nie wyraziła jakiejkolwiek chęci podjęcia terapii małżeńskiej.

Brak zaufania 

Powód był zazdrosny o pozwaną, gdyż chwaliła się, że od innych mężczyzn dostaje wino i kwiaty. Często mówiła, że powód może odejść, bo ona sobie poradzi. To wzburzało w powodzie duży lek i brak poczucia bezpieczeństwa.

Ponadto powód nie miał dostępu do jej telefonu. Pozwana telefon ukrywała i powód nie miał prawa z niego skorzystać. Takie zachowanie wzbudzało podejrzenia powoda, przez co powód stał się podejrzliwy i zazdrosny.

Przemoc emocjonalna 

Przejawami przemocy wobec męża były takie zachowania, jak:

  • wyzwiska, napady agresji, unikanie kontaktu słownego, ignorowanie męża, deprecjonowanie jego sposobów spędzania czasu, unikanie pożycia intymnego połączone z poniżającymi komentarzami, 
  • oskarżanie powoda o sprawstwo jej stanów emocjonalnych,
  • wmawianie powodowi zaburzeń psychicznych i tego, że jest złym ojcem 
  • unikanie rozmów na ważne tematy np. związane ze sposobem wychowania dziecka, akceptację tylko swojego rozwiązania jako możliwego do realizacji, 
  • deprecjonowanie pomysłów w zakresie wychowania syna,
  • utrudnianie kontaktów społecznych powoda ze znajomymi i rodziną 
  • karanie ciszą – technika manipulacji 

 

Więcej:

Toksyczne małżeństwo i rozwód

Wina w rozkładzie pożycia


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń