Rozwód Co zrobić żeby nie było mojej winy

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Rozwód Co zrobić żeby nie było mojej winy?

Rozwód wina !

Boisz się że twój małżonek będzie chciał dochodzić w procesie winy ?A ty zastanawiasz się co może stanowić winę.

Oczywiście każda sytuacja jest inna.

Co może stanowić winę

Rozwód Zdrada 

Rozwód Szantaż emocjonalny 

Głównym przedmiotem rozmowy, było zachowanie pozwanej względem powoda, jej brakiem szacunku, wyzwiska i oczekiwania.

Niestety Pozwana manipuluje faktami, gdyż problem w małżeństwie istniał od kilku lat.  Stosunek pozwanej względem dzieci i poniżanie powoda przy dzieciach potęgowało konflikt małżeński. 

W ocenie powoda zachowanie pozwanej zniszczyło jego męskość, poczucie wartości, –  przez wiele lat czuł się jak biedak od którego ciągle się wymaga. W ocenie powoda pozwana zniszczyła ich więź. Obecnie powód próbuje odbudować swoją pewność siebie. 

Rozwód kłamstwa 

[…] Z premedytacją źle wyrażała się żle o powodzie przy dzieciach.  A kiedy powód chciała porozmawiać – wszystko odwróciła przeciwko niemu aby ten czuł się winny.  Pozwana nie szanowała decyzji powoda w zakresie dzieci ani żadnych innych.  Powód obawiał się odezwać do pozwanej gdyż bał się lawiny krytycyzmu. 

Rozwód kłótliwość

 Pozwana jest osobą wybuchową, rozchwianą emocjonalnie. Osoby z tą chorobą nie potrafią regulować własnych emocji. Są bardzo wrażliwe, łatwo je zranić. Zdarzenie bez znaczenia dla kogoś innego, dla tej osoby może być katastrofą.  Emocje są bardzo intensywne, życie jest pełne dramatów, skrajnych przeżyć. 

 Pozwana regularnie  szantażowała oskarżonego rozbiciem rodziny i utrudnianiem kontaktów ojcu z dzieckiem. Powód przez wiele lat bagatelizował zachowania żony celem uniknięcia kłótni.  

 

Rozwód  terapia małżeńska 

Brak chęci podjęcia terapii małżeńskiej.

 

Rozwód Brak zaufania 

Powód był zazdrosny o pozwaną gdyż chwaliła się ze dostaje wino, kwiaty od mężczyzn. Mówiła często o tym że powód może odejść a ona sobie poradzi. To wburzało w powodzie duży lek i brak poczucia bezpieczeństwa.

Powód również nie miał dostępu do jej telefonu. Telefon ukrywała i nie miał prawa z niego skorzystać to zbudzało podejrzenia powoda które spowodowały iż powód stał się podejrzliwy i zazdrosny 

Rozwód przemoc emocjonalna 

Przejawami przemocy wobec męża były takie zachowania, jak:

wyzwiska, napady agresji, unikanie kontaktu słownego, ignorowanie męża, deprecjonowanie jego sposobów spędzania czasu, unikanie pożycia intymnego połączone z poniżającymi komentarzami, 

oskarżanie powoda  o sprawstwo jej stanów emocjonalnych,

wmawianie powodowi zaburzeń psychicznych i tego że jest złym ojcem 

unikanie rozmów na ważne tematy np. związane ze sposobem wychowania dziecka, akceptację tylko swojego rozwiązania jako możliwego do realizacji, 

deprecjonowanie pomysłów w zakresie wychowania syna,

utrudnianie kontaktów społecznych powoda ze znajomymi i rodziną 

Karanie ciszą – technika manipulacji 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń