Jak wygląda rozwód z wyłącznej winy?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

rozwód z wyłącznej winy

Rozwód z wyłącznej winy

Jak wygląda rozwód z wyłącznej winy? W zakresie przygotowania do rozprawy podaję kilka informacji, które są istotne.

„Mam trudny rozwód, żona flirtowała z innymi mężczyznami, a w końcu zrzuciła wszystko na mnie. Żona jest znanym lekarzem kardiologiem, ma bardzo dużo pieniędzy, a mimo to walczy o moją winę”. 

W pierwszej kolejności zawsze należy zapoznać się z wszelkimi dokumentami, aby wiedzieć, co się w ogóle dzieje w sprawie. Z uwagi na fakt, iż pozwana chce rozwodu, wnosimy o rozwód z winy pozwanej, ewentualnie z winy obojga stron.

Rozwód z wyłącznej winy – Pytania do żony

Wobec tego należy również zadać jej pytania:

Czy pozwana kiedykolwiek zdradziła powoda?

Proszę powiedzieć, czy pozwana „flirtowała” z innymi mężczyznami? Czy między stronami było nieporozumienie w tym zakresie, iż pozwana nawiązała bliską relację z osobą trzecią?

Zdarzyło się, że podczas kłótni szarpała pani powoda i uderzała?

Proszę powiedzieć, czy używała pani względem powoda słów wulgarnych i obelżywych? Czy zdarzyły się sytuacje, że rozmawiała pani ze swoimi rodzicami i mówiła źle o swoim mężu?

Kiedy powód chciał iść na terapię małżeńską, odmówiła pani czy chciała pani współpracować? Czy prawdą jest, że otrzymała pani pieniądze z podziału na konto oszczędnościowe?

Proszę powiedzieć, jakim ojcem jest powód? Czy dzieci chcą spędzać czas z ojcem? Proszę powiedzieć, jak często przyjeżdża ojciec do dzieci? Co stało się z kartami sim/z numerami dzieci w zegarkach?

Proszę powiedzieć, dlaczego mimo zobowiązania pozwanej do przedłożenia wyciągów z kont bankowych, nie przedłożyła pani wyciągów?

Rozwód z wyłącznej winy

Czy zdarzyła się taka sytuacja, że rzuciła się pani na swojego męża, szarpiąc go?

Proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że powód przez wiele lat rozmawiał z panią o tym, że jest pani według niego uzależniona od rodziny generacyjnej? Czy zdarzyły się kłótnie w obszarze pracy – w związku z tym, iż mąż panią motywował do tego, żeby pani znalazła lepiej płatną pracę?

Widzi pani w swoim zachowaniu chociaż częściowo winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego? Czy zawsze pani dbała o relacje małżeńskie?

Proszę powiedzieć, czy problemy małżeńskie rozwiązywała pani ze swoimi rodzicami?

Podjęliście się terapii?

Czy powód chciał mieszkać z rodzicami? Czyim pomysłem było wspólnie mieszkanie z rodzicami? Czy była taka sytuacja, że nie wyraziła pani zgody na to, żebyście mieszkali sami?

Dochodziło między wami do kłótni w zakresie budowy domu? Czy kiedykolwiek obgadywała pani powoda z rodzicami, o czym dowiedział się powód i miał o to pretensje? Proszę powiedzieć, czy zdarzyły się sytuacje, że krytykowała pani męża?

W zakresie alimentów

Proszę powiedzieć, jakie są koszty związane ze szkołą? Na jakie zajęcia dodatkowe dzieci chodzą? Czy dzieci chorują przewlekle? Posiada pani samochód osobowy? Dlaczego w paragonach znajdują się rzeczy, których dzieci nie powinny jeść?

Proszę wskazać, czy dzieci chodzą na basen?

Czy dzieci powiedziały pani gdzie chcą mieszkać? Proszę powiedzieć Wysokiemu Sądowi jak teraz wyglądają zajęcia online? Czy syn ma problemy zdrowotne? Proszę powiedzieć, czy powinien być na diecie? Jakie są koszty związane z zajęciami Minecraft i plastyką? Gdzie obecnie pani mieszka?

Czy prawdą jest, że autobus szkolny odbiera dzieci z miejsca zamieszkania? Jakie produkty najczęściej dzieci spożywają?

Zdarzały się sytuacje, że płakała pani przy dzieciach i mówiła źle do dzieci o ojcu? Czy przedstawia pani partnera dzieciom jako osobę, która na wszystko łoży? Proszę powiedzieć, czy dzieci korzystają z pomocy psychologa?

Należy przede wszystkim działać intuicyjnie i wyłapywać rozbieżności. Jeżeli przyjdą panu do głowy inne pomysły, to proszę o pytania, które chce pan jej zadać.

Proszę w pierwszej kolejności mieć na uwadze, że nie należy przerzucać ciężaru odpowiedzialności w zakresie dzieci – podczas przesłuchania należy skupić się na winie. To jest najważniejsze, albowiem z dziećmi już pewne rzeczy są ustalone i należy je uregulować. Niemniej jednak musi pan zadbać również o ten obszar w zakresie winy. Wobec tego w pierwszej kolejności należy się na tym skupić. Zatem skupmy się na pytaniach, które będą właśnie dotyczyły Waszego małżeństwa i tego jakie były relacje między państwem.

Dopiero w późniejszym etapie przyjdziemy do kontaktów i alimentów.

Dlatego też podczas przesłuchania na pytanie w zakresie winy proszę nie czepiać się dzieci, tylko skupić się przede wszystkim na winie i na tym, jak wyglądał wasz związek. Proszę podkreślić, że walczył Pan o małżeństwo (terapia).

Pytania do męża

Gdzie widzi Pan winę za rozpad pożycia małżeńskiego?

Czy czuje się Pan wyłącznie winny za rozpad pożycia małżeńskiego?

A zatem będą pytania w zakresie tego, co mówią dzieci, z kim i gdzie chcą mieszkać. Czy mówią Panu o swoich problemach, zwierzają się Panu? Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem dzieci potrzebują opieki psychologa? Czy próbował pan dojść do porozumienia z matką dzieci w zakresie kontaktów? Jak spędza pan czas z dziećmi?

Czy dzieci mówią o tym jak spędzają czas z matką? Lubi Pan spędzać czas z dziećmi? Jakie formy aktywności Pan preferuje? W jakim stanie psychicznym są dzieci wg pana?

Jak Pan widzi dalsze wychowywanie dzieci? Czy wyraża Pan wolę porozumienia z matką dzieci? Chciałby Pan znaleźć porozumienie z małżonką i współpracować w zakresie dzieci?

 

Więcej:

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dzieci – O co pyta Sąd?


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń