Czy mąż może wyrzucić mnie z domu?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Czy mąż może wyrzucić mnie z domu

Czy mąż może wyrzucić mnie z domu?

„Mąż sprzedał mieszkanie i z tych pieniędzy w trakcie trwania związku małżeńskiego zakupił dom. Teraz chce rozwodu i straszy, że mnie wyrzuci. Co mam robić? Czy mąż może wyrzucić mnie z domu?”

Orzeczenie sposobu korzystania z domu

W pierwszej kolejności uważam, że przy rozwodzie warto zastanowić się nad określeniem sposobu korzystania z domu. 

Następnie sprawdzić w księdze wieczystej wpisy własności. Kolejny i najważniejszy krok – przeanalizować, jaką kwotę mąż uzyskał ze sprzedaży mieszkania.

Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania jest bardzo istotne.

Dzięki temu będzie Pani miała gwarancję i zabezpieczenie, że może Pani korzystać z tego domu.

Rozwody w Polsce. 8 rzeczy, które musisz zrobić przed rozwodem

Czy mąż może wyrzucić mnie z domu?

Należy również wskazać, iż sąd z urzędu orzeka o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Sąd wyjątkowo może odstąpić, jeżeli strony są w tym zakresie zgodne. Dlatego jeżeli Pani się obawia z uwagi na fakt, iż kwestie majątkowe nie są dla Pani korzystne, to warto określić sposób korzystania, aby miała pani prawo do mieszkania w tym domu.

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania obejmuje każde mieszkanie – niezależnie, jaki jest tytuł prawny nieruchomości.

Niezależnie od formy własności istotne jest to chociażby w zakresie podjęcia rozmów negocjacyjnych przy podziale majątku.

Podział majątku

Sposób korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania jest zupełnie inną kwestią niż podział majątku.

Podział majątku co do zasady dokonuje się po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Można również wnosić o podział majątku, kiedy między państwem byłaby rozdzielność majątkowa, jednakże w sytuacji, w której nie ma umowy małżeńskiej rozdzielającej, wówczas podział majątku może nastąpić po uprawomocnieniu się wyroku rozwiązującego związek małżeński.

 

Przeczytaj więcej:

Mąż mnie zostawił i chce wyrzucić z domu


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń