Nie zgadzam się na Alimenty. Odpowiedź na … Ważne

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Nie zgadzam się na Alimenty

Najcześciej spór dotyczy Alimentów………..

Żona chce wysokich alimentów na dziecko.

A ty się nie zgadzasz ?

Musisz To opisać i powiedzieć to Sądowi……

 

W zakresie części spornej – Alimentów na rzecz dzieci wnoszę o:

 1. zasądzenie od powoda na rzecz ______ alimentów w kwocie po 500,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.
 2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z wskazanych dokumentów na okoliczność sytuacji majątkowej powoda.

 

Dowód 1 : Potwierdzenie przelewu – Opłata za wynajem mieszkania  dla ( wynajmującego ) ______________

Dowód 2 :______________

Nie zgadzam się na Alimenty

 

Należy uzasadnić …………

 

UZASADNIENIE

Nie sposób się zgodzić z wyliczeniem wskazanym przez pozwaną.

Powód wyprowadził się z mieszkania  i musiał wynająć mieszkanie. 

 

Należy zakwestionować poszczególne koszty….. 

Nadto, pozwany kwestionuje także wysokość środków higienicznych w kwocie po_______ zł, nie jest to więcej niż ______ zł miesięcznie.

Dodatkowo powód kwestionuje także koszt TV i Internetu łącznie na dwoje dzieci w kwocie _________  miesięcznie co jest wartością zawyżoną, bez uwzględnienia udziału przedstawicielki ustawowej. 

Nadto powód kwestionuje koszt wyprawki szkolnej w kwocie _____________

Dodatkowo niezrozumiałe jest koszt _____________

Nadto należy zwrócić, iż koszt wakacji i wyjazdów rodzinnych w odpowiedzi na pozew oscyluje w granicach   ______________  Powód podaje, iż nigdy takich sum rodzina nie wydawała na wakacje i wyjazdy.

Nie zgadzam się na Alimenty….

Musisz opisać to w sądzie….

Nadto, powód kwestionuje koszt utrzymania dzieci w zakresie wyżywienia.

Dodatkowo nie prawdą, jest iż koszt strony wydają około _________ złotych miesięcznie.

Strony dotychczas maksymalnie wydawały miesięcznie około _______ złotych.  

Nadto, powód kwestionuje koszty związane z rozrywką. Strony dotychczas maksymalnie wydawały miesięcznie około ________ złotych. 

Ile dziecko kosztuje ??

Na średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniej  ______  składają się :

 • Wyżywienie. – ok. 350,00 zł/m-c; [należy zauważyć, iż dziecko je obiady w szkole ] 
 • Udział w kosztach mieszkania – 120 zł./m-c 
 • Odzież i obuwie – ok. 70,00 zł/m-c;
 • środki  czystości – ok. 30,00 zł/m-c;
 • Basen – ok. ________
 • Wyprawki -książki, zeszyty, przybory – ___ zł/m-c;
 • Kieszonkowe  – ok. _____ zł/m-c;
 • Składki klasowe 16, 67 zł/m-c; 
 • Ubezpieczenie _____ zł zł/m-c
 • Obiady w szkole – _____ zł/m-c
 • Dodatkowe wyjścia – 25 zł zł/m-c
 • Lekarstwa, witaminy  – ok. 25,00 zł/m-c;
 • Rozrywka – 70 zł./m-c

Koszty utrzymania dziecka szacuje się na ___________ zł miesięcznie

 

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), dostarczania rozrywek i wypoczynku. 

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

 

Z zasady alimenty przeznaczone są na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a nie na wszelkie wydatki na dziecko jakie matce dziecka przyjdą do głowy.

 

Należy również wskazać iż sytuacja materialna powódki matki dziecka jest bardzo dobra.

Opisać sytuację zobowiązanego do alimentów

W zakresie możliwości zarobkowych ojca 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na możliwości zarobkowe ojca.

 

Z uwagi na to, iż mieszkanie zostało wynajęte w niebezpiecznej okolicy powód zmuszony był również wynająć garaż za który co miesiąc uiszcza opłatę wysokości _________ zł.

Nadto powód dodatkowo w związku z wynajęciem mieszkania ponosi koszt około ______________ zł z tytułu mediów.

 

Na średnie miesięczne koszty utrzymania powoda składają się :

 • Wynajem mieszkania  2000 zł/m-c; 
 • Czynsz – 510 zł/m-c
 • Energia  160 zł/m-c
 • Garaż – 280 zł./m-c
 • Abonament TV – 192 zł./m-c
 • Wyżywienie. – 650 zł/m-c;
 • środki  czystości – ok. 40,00 zł/m-c;
 • Środki higieny 40 zł./m-c
 • Kosmetyki – ok. 50,00 zł/m-c;
 • Zajęcia dodatkowe, kultura – ok. 50,00 zł/m-c;
 • Odzież i obuwie – ok. 150,00 zł/m-c;
 • Wizyty dzieci – ok. 400 zł./m-c
 • Leczenie stomatologiczne -ok. 70,00 zł/m-c; 
 • Inne ( święta, wakacje, urodziny )- ok. 100,00 zł/m-c; 
 • dojazdy do pracy  – 500 zł/m-c. 
 • kredyty – 500 zł/m-c.

Łączna suma: __________  złotych. 

 

Na potwierdzenie powyższych okoliczności załączam:

 

 


1 Komentarz

Czy odpowiadać na zażalenie  w zakresie Alimentów ? - Prawo Rodzinne · 8 marca, 2020 o 6:39 pm

[…] Więcej:Nie zgadzam się na Alimenty. Odpowiedź na …… […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń