Przemoc psychiczna – Jak ją rozpoznać?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna – Jak ją rozpoznać?

Pani Mecenas, mąż się nade mną znęca… Co mam zrobić? 

Jak rozpoznać przemoc? Często słyszy się, że ktoś dopuścił się przemocy fizycznej i psychicznej.  Niewątpliwie przemoc fizyczną można dość łatwo rozpoznać. Przemoc psychiczną – niekoniecznie.

Przemoc psychiczna Na co należy zwrócić uwagę?

Jeżeli chcemy ustalić, czy padliśmy ofiarą przemocy psychicznej, musimy zadać poniższe pytania: 

Czy mąż Panią wyzywał, ośmieszał? Jeżeli tak, to co wówczas mówił?

Czy mąż stosował wobec Pani groźby? Jak wyglądały te groźby?

Czy mąż Panią kontrolował, ograniczał pani kontakty?

Miała Pani możliwość spotkania się z przyjaciółmi, z rodziną?

Czy zdarzyła się sytuacja, że mąż Panią krytykował? W jaki sposób to robił?

Czy mąż Panią poniżał?

Jak się Pani czuła w jego obecności?

Czy mąż kiedykolwiek niszczył należące do Pani mienie?

Więcej: Chcę odejść od męża

Przemoc psychiczna wobec dzieci

Świadkami, ale również i ofiarami przemocy często są dzieci. W zakresie ustalenia zachowania męża w stosunku do małoletnich należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

Czy mąż stosował wobec dzieci przemoc fizyczną?

Proszę powiedzieć, czy kiedykolwiek zdarzyło się, żeby izolował dzieci albo je wyzywał?

Czy zdarzyło się, że ośmieszał dzieci?

Stosował wobec dzieci groźby? Kontrolował dzieci?

Proszę powiedzieć, czy były sytuacje, w których ograniczał kontakty dzieciom np. z rówieśnikami albo z rodziną?

Zdarzyło się, że mąż krytykował dzieci? Jeżeli tak, to które z dzieci?

Czy zdarzyło się, że mąż poniżał dzieci? Jeżeli tak, to które i w jaki sposób?

Proszę powiedzieć, czy mąż spędzał miło czas z dziećmi, wyjeżdżał na wakacje?

Czy mąż zajmował się wychowaniem dzieci, dbał o ich potrzeby? Kto pilnował spraw związanych ze szkołą małoletnich?

Proszę powiedzieć, czy mąż niszczył kiedykolwiek rzeczy należące do dzieci?

Czy według Pani ojciec ma kompetencje wychowawcze do wychowywania dzieci?

Proszę powiedzieć, czy według Pani dbał o kwestie finansowe i zapewnienie dzieciom przyszłości?

 

Art. 207 Kodeksu karnego

„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Więcej:

Znęcanie się nad rodziną

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń