Zniszczenie cudzej rzeczy

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Zniszczenie cudzej rzeczy

Zniszczenie cudzej rzeczy a rozwód. Czy zniszczenie cudzej rzeczy może stanowić przesłankę ku temu, aby orzec rozwód z wyłącznej winy? Szczegółów dowiesz się w artykule.

Co mówi prawo na temat zniszczenia cudzej rzeczy?

Zniszczenie cudzej rzeczy to czyn zabroniony polegający na zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu jej niezdatną do użytku. Jeżeli doszło do przestępstwa, sprawca poniesie za to odpowiedzialność.

Art. 288.

Zniszczenie cudzej rzeczy

Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  1.  Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu, lub naprawie takiego kabla.
  4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Znamiona przestępstwa określonego w artykule 288 nie ograniczają się tylko do rzeczy ruchomych, ale także do nieruchomości. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że musimy udowodnić sądowi zamiar działania sprawcy. Co to znaczy? Chodzi o to, że sprawca umyślnie zniszczył nasze mienie.

Czy zniszczenie rzeczy ma znaczenie przy rozwodzie?

Wszystko zależy, w jakiej jesteście sytuacji. Trzeba przeanalizować pobudki działania. Czy zniszczyłeś jakąś rzecz należącą do swojej żony albo męża? Myślę, że należy całą tę sytuację opisać sądowi. Musisz pamiętać, że nie zawsze może być to przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. To, co najważniejsze w sprawie o rozwód, to przedstawienie sytuacji.

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pewne małżeństwo mieszka w Otwocku. Małżonkowie mają tam piękny dom oraz kilka nieruchomości. Żona posiada również spółkę, która produkuje kwiaty. Kiedy mąż dowiedział się, że żona go zdradza, wpadł na halę produkcyjną i pociął folię od maszyn produkujących kwiaty. Został oczywiście oskarżony o przestępstwo z artykułu 288 kk.

Zniszczenie cudzej rzeczy

Pozew do sądu 

Żona, powołując się na tę okoliczność, wniosła do sądu pozew o rozwód. Na podstawie tego czynu chciała przerzucić całą odpowiedzialność na męża. W takiej sytuacji jednak jej się to nie uda. Dlaczego? Mąż miał dowody wskazujące na to, że zdradzała go przez wiele lat, wobec czego ona również ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

W rozpatrywaniu tego typu spraw sąd bierze pod uwagę masę okoliczności. Jeśli w wyniku działań współmałżonka poniosłeś dużą szkodę materialną, możesz ubiegać się o alimenty. Jeśli mieliście dzieci, również możesz wnioskować o nie do sądu. Jest bowiem kilka typów świadczenia alimentacyjnego, o których będzie mowa w osobnym wpisie.

Zniszczenie cudzej rzeczy

Dobry adwokat

Ważne, abyś miał/a odpowiednią pomoc prawną. 

Tylko dzięki dobrze opracowanej strategii możesz wygrać sprawę.

Jest to bardzo ważne, bo możesz stracić więcej pieniędzy, niż ci się wydaje. Specjalizuję się w sprawach rodzinnych i wiem, jak ważne jest zabezpieczenie interesów klienta. Dlatego staram się znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jeżeli masz problem – chętnie pomogę!

 

Przeczytaj więcej:

Sprawa rozwodowa. Adwokat radzi

Rozwód. Jak uzasadnić pozew o rozwód?


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń