Wniosek o mediację

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Wniosek o mediację

Nie chcesz rozwodu? Nie wiesz, co zrobić? Chcesz, aby sąd skierował was na mediację? Jak napisać wniosek o mediację? Co trzeba zawrzeć? Zapraszam do lektury.

Poniżej przykładowy wniosek.

Działając w imieniu własnym w odpowiedzi na pozew o rozwód wnoszę o skierowanie stron na mediację rodzinną oraz zakreślenie terminu 21 dni na odpowiedź po zakończeniu mediacji bądź braku podjęcia woli w zakresie mediacji.

Wniosek o mediację

Z uwagi na wiele lat pożycia małżeńskiego, miłości, wzajemnego szacunku i dobrego kontaktu ze sobą pozwana widzi szansę na podjęcie rozmów w imię dobra rodziny, a w szczególności w imię dobra małoletniego syna. Ponadto pozwana jest zaskoczona postawą powoda i jego stosunku do niej. W ocenie pozwanej konieczna jest przede wszystkim rozmowa i pomoc w rozwiązaniu konfliktu. Ważne jest to, aby każda ze stron miała możliwość swobodnej wypowiedzi, a także wysłuchania racji drugiej strony. Pozwana ma oczywiście na uwadze dobro małoletniego dziecka. W ocenie pozwanej dziecko nie może być wykorzystane i angażowane w konflikt rodziców.

Rozwód

Wniosek o mediację

Jak skonstruować wniosek?

Dla przykładu. W ocenie strony pozwanej podjęcie rozmów mediacyjnych jest konieczne. W przypadku braku zgody na podjęcie rozmów mediacyjnych proszę o przedłużenie terminu na odpowiedź i zakreślenie nowego terminu 21 dni, aby strona pozwana mogła zająć stanowisko w sprawie.

 

Powyższy wniosek jest oczywiście przykładowy. Jeśli masz problem, polecam przede wszystkim konsultację z dobrym adwokatem, który krok po kroku przez wszystko cię przeprowadzi.

 

Więcej:

Adwokat rodzinny radzi –  Prawne aspekty rozwodu

Najlepszy Adwokat Alimenty –  Tak! Jaki?


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń