Wniosek o mediację

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Wniosek o mediację

Nie wiesz co zrobić ?Nie chcesz rozwodu ? Chcesz aby skierował was Sąd na mediację.

Poniżej przykładowy wniosek.

Działając w imieniu własnym w odpowiedzi na pozew o rozwód wnoszę o skierowanie stron na mediację rodzinną oraz zakreślenie terminu 21 dni na odpowiedź po zakończeniu mediacji bądź braku podjęcia woli w zakresie mediacji.

Wniosek o mediację

Z uwagi na wiele lat pożycia małżeńskiego, miłości, wzajemnego szacunku i dobrego kontaktu ze sobą pozwana widzi szansę na podjęcie rozmów w imię dobra rodziny a w szczególności w imię dobra małoletniego syna. Pozwana jest zaskoczona postawą powoda i jego stosunku do niej. W ocenie pozwanej konieczna jest rozmowa i pomoc w rozwiązaniu konfliktu. Ważne jest to, aby każda ze stron miała możliwość swobodnej wypowiedzi, a także wysłuchania racji drugiej strony. Pozwana ma na uwadze dobro małoletniego dziecka. W ocenie pozwanej dziecko nie może być wykorzystane i angażowane w konflikt rodziców.

Rozwód

Wniosek o mediację

W ocenie strony pozwanej podjęcie rozmów mediacyjnych jest konieczne. W przypadku braku zgody na podjęcie rozmów mediacyjnych proszę o przedłużenie terminu na odpowiedź i zakreślenie nowego terminu 21 dni, aby strona pozwana mogła zająć stanowisko w sprawie.

 

Więcej:

Adwokat rodzinny radzi –  Prawne aspekty rozwodu

Najlepszy Adwokat Alimenty –  Tak ! Jaki ?


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń