Adwokat rodzinny radzi – Prawne aspekty rozwodu

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Adwokat rodzinny

Adwokat rodzinny. Rozwód nie jest instytucją samodzielną, ponieważ stanowi następstwo rozpadu małżeństwa.  Prawo rodzinne chroni niektóre, szczególnie społecznie doniosłe stany rzeczy, jakim jest dobro dziecka oraz dobro rodziny.Ochrona indywidualnego interesu małżonków natomiast zajmuje drugorzędne znaczenie.

W praktyce ?

Polityka rodzinna, a w tym stanowiąca jej fragment polityka rozwodowa, jest jedną z najważniejszych części polityki tworzenia prawa. Jednakże jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, dobro dzieci nie ucierpi zaś między stronami ustało pożycie to sąd orzeka rozwód. Rzadko kiedy są sytuację, w których sąd nie orzeka. 

A jakie sytuacje są nie wskazane ?

Jeżeli myślisz że bez ciebie sąd załatwi sprawę ! Błąd, zawiesi postępowanie.

 

Adwokat rodzinny

Zawieszenie sprawy o rozwód 

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądu, postępowanie może ulec zawieszeniu.

Mediacja w rozwodzie

Sąd może wówczas skierować strony do mediacji. W wypadku, gdy sąd uzna, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie, co może uczynić tylko jeden raz.

Postępowanie dowodowe

W toku postępowania dowodowego sąd ustala okoliczności dotyczące rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczące dzieci stron i ich sytuację, a w razie uznania powództwa – także przyczyny, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron (art. 441, 442 KPC).

Adwokat rodzinny

Pytania podczas rozwodu:

Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego ?

Kiedy i dlaczego związek zaczął się psuć?

Czy widzicie Państwo szanse na ratowania małżeństwa?

Kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego ?

Czy Pan / Pani jest w jakimś związku  z inna osobą ?

Czy podjeliście próby ratowania małżeństwa ?

Proszę podać datę ostatniego pożycia małżeńskiego?

Czy strona kocha męża/żonę ?

Kiedy zanikła strona uczuciowa związku?

Czy sądzi Pan/Pani że rozkład pożycia jest trwały ?

Czy jest Pan/ Pani pewna/y rozwiązania małżeństwa ?

Od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa ?

Czy małżonkowie zawierali umowę majątkową?

Czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci ?

Adwokat rodzinny

Więcej:Rozwód z narcyzem ? Jak wygrać rozwód z narcyzem ?

Dobro dziecka – Sytuacja jest bardziej skomplikowana kiedy są dzieci . Na orzeczenie rozwodu i wykonywanie władzy rodzicielskiej mają wpływ elementy dotyczące dobra dziecka, jako negatywnej przesłanki rozwodu. Są nimi: wiek dziecka, stan jego zdrowia, stosunki z rodzicami, wrażliwość, oraz oddziaływanie na psychikę dziecka konfliktu zaistniałego między małżonkami. Proces rozwodowy jest również czynnikiem silnie patogennym, wpływającym zaburzająco na osobowość dziecka.  Zupełny rozkład pożycia małżonków polega na zaniechaniu realizacji zachowań, stanowiących wykonywanie funkcji małżeńskich, czyli na rozpadzie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Adwokat rodzinny

Oddalenie powództwa. Brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, stwierdzony w toku postęp wania rozwodowego skutkować powinien oddaleniem powództwa, bez badania innych okoliczności.
Nierzadko bowiem strona występuje z powództwem rozwodowym w chwili, kiedy nastąpił rozkład pożycia, ale nie ma on jeszcze znamion trwałości, a niekiedy nawet zupełności. W procesie rozwodowym bada się rozkład pożycia, który obejmuje rozpad trwały i zupełny, polegający na rozłamie więzi emocjonalnej (duchowej), fizycznej i gospodarczej (art. 56 § 1 KRO), natomiast w procesie kościelnym o stwierdzenie nieważności małżeństwa bierze się pod uwagę wady zgody małżeńskiej, zrywające przeszkody małżeńskie oraz wady formy jego zawarcia.

Adwokat rodzinny

Kiedy walczymy – Najważniejsze dowody

Środkami dowodowymi będą zatem:

  1.   zeznania świadków;
  2.   zeznania (wyjaśnienia) stron procesowych;
  3.   opinie biegłych;
  4.  treść dokumentów;
  5.   właściwości poddanych oględzinoma) miejsc,
    b) przedmiotów,

c) ludzkiego ciała.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń