Ugody rozwód

Opublikowane przez Adwokat w dniu

„Chce szybko pokojowy rozwód. Chce ugodowy rozwód – Jak najszybciej rozwód. Pani Mecenas poproszę taki rozwód- Żona też chce. Ale nie chcemy nigdzie się stawiać. Chcemy podpisać jakiś dokument i tyle  !!!! ‚

Ugody rozwód

Oczywiście jest coś takiego jednak że nie wygląda to tak że pójdziecie Państwo i podpiszecie szybko dokument i tyle.

Niestety trzeba przejść pewne etapy rozwodu. Z atem w pierwszej kolejności należy złożyć pozew.

A w pozwie muszą być wszystkie aspekty istotne.Jeżeli są dzieci – to trzeba ten obszar też wskazać sądowi.  Dlatego chociażby świadek na okoliczność małoletnich dzieci musi być.  Jest to wymóg formalny gdyż albo świadek albo kurator są to niezbędne rzeczy które są potrzebne do tego żeby sąd w ogóle mógł orzec rozwód. Żeby mógł sąd rozwiązać wasze małżeństwo to musi ustalić przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego.  Nie może sąd pominąć tej okoliczności dlatego przesłuchanie stron jest konieczne. Dlatego też pytania są istotne.

 

Ugody rozwód

Oczywiście jeżeli chcemy zrobić ta ugodowo to w pierwszej kolejności składa się pozew bez orzekania o winie oraz uwzględnia się wszystkie aspekty związane z dziećmi. Następnie sąd wysyła odpis pozwu do strony pozwanej i wtedy zobowiązuje tą stronę aby w ciągu 14 dni zajęła swoje stanowisko w sprawie. Stanowisko ws. musi być „podobne „jak strona powodowa – A wtedy można liczyć na szybki i pokojowy rozwód.

Dlatego istotny jest pozew o rozwód oraz odpowiedź na pozew o rozwód.

Jeżeli chcemy zrobić to szybko i sprawnie te dwa pisma muszą stanowić jedną spójną całość. Odpowiedź powinna być potwierdzeniem i zgodą na zakres wskazany w pozwie .  Nie może też być w nich braków formalnych gdyż sąd oddali pozew o rozwód. Jako kolejna czynność sąd wyznacza termin rozprawy – na terminie rozprawy konieczne jest przesłuchanie stron.

Ugody rozwód

Jeżeli jesteśmy zgodni co do wszystkich aspektów w kwestii dotyczącej dzieci – miejsca pobytu dzieci w zakresie władzy rodzicielskiej Oraz alimentów sąd nie będzie ingerował w nasze decyzje.

Sąd będzie pytał o przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego ponieważ musi to ustalić. Jeżeli chcemy zrobić to szybko i sprawnie to najlepszą metodą jest powołać się na kłótliwość oddalenie się stron…… Dobry Adwokat do rozwodu z pewnością ciebie przygotuje.

Ugody rozwód

Nadto, to co jest ważne pozwana musi odebrać pozew bo w innym przypadku nie będzie skuteczność, sąd będzie zobowiązywał wtedy powoda do dostarczenia takiego pozwu przez komornika – a jeżeli mieszka za granica pozwana – to sytuacja się komplikuje. Dlatego reasumując wygląda to w ten sposób że w pierwszej kolejności składamy

pozew. Jako etap dalszy w momencie gdy sprawa zostanie zarejestrowana – odpowiedź na pozew. 

 

„Szybko chce rozwód w Warszawie, ile czeka się na rozwód w Warszawie ? Niech Pani załatwi to szybko ”

 

Rozwód w Warszawie – są legendy o tym ile się czeka. Oczywiście na rozwód w Warszawie troszkę trzeba poczekać jednakże nie są to aż tak długie terminy. Spokojnie. We wszystkich miastach –  W Sądach Okręgowych które zajmują się rozwodami – są długie terminy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie – można załączyć ugodę dzięki której sąd spojrzy na to iż małżonkowie są zgodni i są szanse na szybszą rozprawę. 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń