Sprawa o znęcanie się

Sprawa o znęcanie się 

Sprawa o znęcanie się

„Męża czeka sprawa o znęcanie się. Czy mam być oskarżycielem posiłkowym?”. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygląda postępowanie? Zapraszam do lektury.

Oskarżyciel posiłkowy

Przede wszystkim istotne jest, aby osoba zainteresowana rozstrzygnięciem została objęta statusem oskarżyciela posiłkowego, albowiem tylko w tej sytuacji ma Pani szansę na to, że rozstrzygnięcie będzie sprawiedliwe.

W niektórych sytuacjach zdarza się, że zaangażowanie oskarżyciela publicznego nie jest wystarczające do tego, żeby udowodnić sprawcy czynu znamiona przestępstwa.

Dodatkowo, to Pani żyła z toksyczną osobą przez wiele lat i to właśnie Pani jest świadoma tego, jakie zachowania reprezentował.

Znęcanie i rozwód

Sprawa o znęcanie się

Dowody

Wobec tego ma Pani prawo ustanowić się jako oskarżyciel posiłkowy. Wówczas w takiej sytuacji razem z prokuratorem prowadzi pani tę sprawę.

Wtedy też ma pani prawo składać wnioski dowodowe, np. z zeznań świadków, którzy wskażą dane okoliczności na jakie pani się powołuje.

Często właśnie oskarżycielka posiłkowa powinna załączyć dowody wskazujące na to, iż do przestępstwa doszło. Należy ponadto powołać świadków, którzy potwierdzają niniejsze okoliczności.

Może Pani również ustanowić adwokata albo radcy prawnego do reprezentowania Pani interesów przed sądem karnym. Jest to oddzielna sprawa i istotna jest specjalizacja w zakresie znęcania się nad rodziną, czyli przestępstwa zakresie przemocy domowej.

Należy również mieć na uwadze, że postępowanie rozwodowe i postępowanie karne nie łączą się.

Sprawa o znęcanie się

Postępowanie

Oczywiście sąd cywilny, czyli sąd rozwodowy może mieć na uwadze rozstrzygnięcie w zakresie postępowania karnego, ale nie zawsze czeka na rozstrzygnięcie. Oczywiście wszystko zależy jak układa się to w czasie.

Sąd cywilny winien sam przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe. Co w sytuacji, jeżeli okaże się, że również Pani przyczyniła się do rozpadu pożycia małżeńskiego i sąd weźmie pod uwagę również jakieś okoliczności wskazujące na to, że również Pani zawiniła? Wówczas, mimo że zostanie skazany za przestępstwo, w rozstrzygnięciu w sądzie cywilnym będzie wina obu stron. Dlatego również należy mieć na uwadze, że sąd rozwodowy prowadzi odrębne postępowanie dowodowe.

Znęcanie się 207 KK

Zakaz zbliżania się

Jeżeli ma Pani wątpliwości co do jego zachowania i boi się Pani z nim przebywać, wówczas proszę również pamiętać, iż może pani złożyć wniosek o zakaz zbliżania się.

Zakaz zbliżania należy przemyśleć pod kątem opieki nad dziećmi. Sytuacja komplikuje się, bo mimo że będzie pani miała zakaz zbliżania, to on i tak będzie miał uregulowane prawo do kontaktów z dziećmi.

Wobec tego dojdzie do tego, że ma zakaz zbliżania do pani, natomiast ma uregulowane kontakty. I tutaj zaczynają się problemy, ponieważ przekazanie dzieci musi nastąpić przez osobę trzecią. Wówczas też nie ma możliwości, aby kontakty były w Pani obecności.

 

Przeczytaj więcej:

Znęcanie się nad rodziną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń