Podwyższenie alimentów. Jak podwyższyć alimenty ?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Podwyższenie alimentów

Musi nastąpić istotna zmiana ……

Na wypadek zaistnienia różnych okoliczności, w których doszło do istotnej zmiany sytuacji już po wydaniu prawomocnego wyroku, możliwa jest zmiana. 

Przykład

Narodziny drugiego dziecka. Oczywiście nie jest to automatycznie.

Może ewentualnie wpłynąć na wysokość.

Wskazać przy tym należy przykładowo stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2002 r. (sygn. V CKN 1032/2000), zgodnie z którym „sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych)”. 

Orzeczenie to ma znaczenie, gdy po stronie zobowiązanego do płacenia alimentów zmiana jego sytuacji polegać będzie na pojawieniu się w jego życiu kolejnego dziecka, które znajdzie się na jego utrzymaniu. Okoliczność ta rozważana może być jedynie w kategoriach zmniejszenia wysokości istniejącego już świadczenia alimentacyjnego.

Ale spokojnie…… To nie jest takie proste.

Alimentacja polega nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale także środków wychowania, co stwierdził SN w uchwale 7 sędziów z 24 maja 1990 roku, sygn. akt III CZP 21/90.

Istotna zmiana….. Sąd musi to zbadać.

Rozstrzygając powództwo o podwyższenie alimentów powinien nawiązać do zmiany stosunków między uprawnionym a zobowiązanym.

Sąd musi porównać stan z chwili uprawomocnienia się wyroku orzekającego wysokość alimentów z tym, który istnieje w momencie orzekania o ich podwyższeniu.

Trwała i istotna zmiana sytuacji dziecka i rodzica

Tak, zmiany.

Zmiany wysokości przyznanych alimentów można domagać się, gdy nastąpi trwała i istotna zmiana stosunków po stronie dziecka lub zobowiązanego rodzica.

Należy zbadać, czy nastąpiła zmiana sytuacji zobowiązanego oraz uprawnionego, oraz czy zmiana ta jest trwała i istotna.

Nie można podnosić alimentów bo tak… trzeba dobrze uzasadnić.

Sąd analizując sprawę – bada czy w sposób znaczący i trwały zwiększyły się potrzeby dziecka lub możliwości zobowiązanego rodzica.

Co sąd robi …. Porównuje. Przygotuj się dobrze do tego.

Sąd porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu poprzedniego orzekania w przedmiocie alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów.

W sytuacji, gdy zmiany trwałe i istotne zostaną udowodnione, istnieje szansa na ustalenie nowej wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Uzasadnione potrzeby dziecka jako podstawa ustalenia alimentów

Domagając się podwyższenia alimentów należy precyzyjnie określić uzasadnione potrzeby dziecka.

Pamiętać także należy, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie jak jego rodzice.

Jeśli więc zobowiązany do płacenia alimentów rodzic aktualnie ma większe możliwości zarobkowe i żyje na wysokim poziomie….Oczywiście można wnieść o podwyższenie

Uwaga

Wysokość alimentów na dziecko nie może być ustalana na poziomie minimalnym, pozwalającym za zaspokojenie wyłącznie podstawowych potrzeb. Możliwe jest żądanie takich alimentów, dzięki którym dziecko mogłyby żyć na takim poziomie, jak żyje jego rodzic.

 

Więcej:

Podwyższenie alimentów. Jak podwyższyć alimenty ?

 


2 Komentarze

KasiaU · 4 listopada, 2019 o 8:16 am

Bardzo fajna strona. Z niecierpliwoscia czekam na nastepny artykul.

    admin4355 · 2 grudnia, 2019 o 8:59 am

    Super. Dziękujemy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń