Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem ☎☎☎

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem / dziećmi ?

 

Nie chce regulować kontaktów. Co zrobić gdy nie chce regulować kontaktów z dzieckiem ?

Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Jeżeli obie strony nie chcą regulować to Sąd Was nie przymusi jednakże problem powstaje wtedy gdy jedna strona chce.

 

Nie chce regulować kontaktów a Dostałeś/aś wniosek o uregulowanie kontaktów ?

Czy chcesz uregulować?Kontakty z dziećmi

Sądy stoją na stanowisku, iż kontakty z dziećmi to bardzo ważna rzecz i trzeba kontakty regulować, oczywiście patrząc na indywidualną sytuację. 

 

A zatem co zrobić gdy otrzymałaś/eś wniosek o uregulowanie kontaktów i nie chcesz?

Należy odpisać….

 

przede wszystkim wprost mówimy do Sądu iż prosimy o oddalenie.

Nie chce regulować kontaktów – Wnioski 

W odpowiedzi na wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia  wnoszę o :

  1. Oddalenie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
  2. Oddalenie  wniosku o udzielenie zabezpieczenia;
  3. Zasądzenie od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych;
  4. Przeprowadzenie postępowania pod nieobecności uczestnika.

 

To co najważniejsze.

Bardzo dobrze przygotowane uzasadnienie.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności wskazuję, że okoliczności rozłąki rodziców nie powinny i nie mogą wpływać na sytuację i więzi ojca z dziećmi.  Dzieci są dla ojca bardzo ważne i ojciec dołoży wszelkiej staranności by kontakty przebiegały prawidłowo.  Dotychczas kontakty przebiegają – ustalane są indywidualnie. Wnioskodawczyni chce określić kontakty tylko i wyłącznie dlatego, iż jest skonfliktowana z ojcem dzieci.

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem – Dlaczego…… 

Nadto, ____ [ opisz]

Ojciec dla dzieci pełni bardzo ważną rolę w życiu  i jego udział jest konieczny dla prawidłowego rozwoju dzieci jednakże nie może odbywać się pod naciskiem. Dzieci są w takim wieku, iż same wyrażają wolę i gotowość do spotkań.

Należy zaznaczyć, iż dzieci bardzo kochają i chcą widywać się z dziećmi jednakże są przeszkody w ustaleniu widzeń z uwagi na charakter pracy i nie systematyczność wyjazdów. Dotychczas dzieciom ten system bardzo odpowiadał gdyż dzieci również mają już swoje plany na czas wolny.

Nadto, ____ [ opisz]

 

Odnosząc się do twierdzeń przedstawionych przez wnioskodawczynię w uzasadnieniu wniosku, uczestnik postępowania z całą mocą stwierdza, iż przedstawione przez nią okoliczności w większości nie polegają na prawdzie i różnią się diametralnie od rzeczywistości.

Nieprawdą jest, iż kontakty zanikły w związku z założeniem nowej rodziny. Ojciec dzieci robi wszystko aby nie wywierać  presji na dzieciach.

Uczestnik postępowania kieruje się dobrem dzieci, od kiedy strony się rozstały uczestnik rozpoczął wszelkie kroki by kontynuować osobistą opiekę nad dziećmi.

Należy zauważyć, iż uczestnik postępowania wielokrotnie kierował do wnioskodawczyni  prośby o wyciszenie konfliktu  i wypracowanie wspólnego planu  wychowywania dzieci.

 

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem – Dlaczego…… 

Uprzejmie informuję, iż w wyroku rozwodowym nie zostały ustalone kontakty uczestnika z małoletnimi dziećmi z uwagi na fakt, iż ojciec dziecka  pracuje za granica i jego godziny pracy są nieregularne. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wtedy wnioskodawczyni godziła się aby kontakty nie były regulowane z uwagi na nieregularność czasu pracy ojca dziecka.

Strony z uwagi na charakter pracy uczestnika nie określały kontaktów.

Jego czas pracy jest nienormowany i niestety nigdy nie wie kiedy będzie musiał być w gotowości do pracy.

Ojciec dziecka chce uczestniczyć w życiu dzieci i angażować się w jego rozwój.

 

Mój mocodawca dotychczas cały czas wierzył, że mimo rozstania strony w imię dobra dzieci będą indywidualnie ustalać kontakty.

Realnym jest uporczywy brak chęci współpracy z ojcem w kwestiach istotnych dla dobra dziecka. Analizując powyższe dotychczasowe zachowania powódki można mieć poważne wątpliwości co do zdolności wychowawczych cechujących ją. Doprowadzenie przez jednego z rodziców do alienacji drugiego i nastawianie dziecka przeciw niemu jest formą wykorzystywania psychicznego i może spowodować nieodwracalne zniszczenie więzi z jednym z rodziców, zaś w konsekwencji nieodwracalne zmiany w psychice dziecka.

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem – Dlaczego…..

Matka/ Ojciec w szczególności :

  • angażuje dziecko w konflikt, zwłaszcza poprzez jednostronną krytykę osoby ojca oraz całego jego środowiska i rodziny a w szczególności obecnej żony.
  • sugeruje dzieciom że je bardziej kocha, powodując tym samym niepewność i dezorientację dziecka oraz zmuszanie go do odpowiedzenia się po którejś ze stron konfliktu rodzicielskiego;
  • Wmawia dzieciom że uczestnik założył nową rodzinę i już nimi się nie interesuje
  • stopniowo alienuje i deprecjonuje rolę drugiego z rodziców w życiu syna.

Nieprawdą jest również twierdzenie wnioskodawczyni, iż ____

Wnioskodawczyni wykazuje cechy osobowości patologicznej, inwazyjnej względem jej otoczenia w sposób temu otoczeniu zagrażający. Matka dziecka wykazuje tendencje do nieustępliwości, odwetu, walki z ojcem, w tym kosztem dzieci.

Zachowanie wnioskodawczyni wywarły trwały negatywny wpływ na sytuację dzieci.W ocenie uczestnika dzieci wykazują on symptomy konfliktu lojalnościowego i zagubienia w związku z celowo emocjonalnie kłamliwą narracją sytuacji przez wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni gra na emocjach dzieci w sposób skierowany przeciw ojcu i jego rodzinie.

W istocie negowana jest co do zasady potrzeba osoby ojca w życiu dzieci.  Wnioskodawczyni ma pełną świadomość w jakim systemie pracuje uczestnik postępowania i wniosek o kontakty został sporządzony nie dla dobra dzieci ale żeby wykorzystać nierealizację kontaktów do dalszej „wojny” z uczestnikiem postępowania.

Z uwagi na charakter pracy i nieregularność godzin nie ma możliwości aby kontakty odbywały się w cyklu zaproponowanym we wniosku wnioskodawczyni – niestety mój Mocodawca nie ma możliwości zaplanowania pracy w takich cyklach.

Ojciec dzieci szuka rozwiązań aby dzieciom zapewnić stabilność.

Mając na uwadze doświadczenie życiowe i logikę, oczywiste jest, iż jeżeli rodzice oboje pracują nie zawsze łatwo łączyć strefę zawodową z  pracą.

Więcej:

Kontakty z dziećmi

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów

Ojciec dzieci chce angażować się w życie dzieci.

To wnioskodawczyni  przeprowadziła się i  nie uwzględniła tego że czas dojazdu od miejsca zamieszkania ojca do dziecka wydłużył się. Są dni kiedy natężenie ruchu jest wysokie i uczestnik ponad godzinę jedzie do syna żeby móc się z nim zobaczyć.

Ojciec powinien mieć możliwość wychowywania dzieci.  Dzieci bardzo kochają dzieci ale nie mogą być pod naciskiem.  Ojciec dzieci chciałby znaleść najlepsze rozwiązanie aby dobro dzieci nie ucierpiało.

Dla ojca kontakty z  dziećmi są najważniejszymi relacjami w życiu. Jednakże doświadczenie nauczyło, iż nie można na dzieci wywierać presji związanej z spotkaniami. Dzieci muszą same chcieć  kontaktów.

Widywanie się z dziećmi i wspólne przebywanie stanowi najważniejszy przejaw kontaktów ojca z dzieckiem. Jednakże gdy dzieci czują presję spotkań nie chcą spędzać z ojcem czasu czas.

 

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem – Dlaczego…… 

Wziąwszy pod uwagę charakter pracy uczestnika, nie jest w stanie zapewnić dzieckiem regularny widzeń.

W związku z powyższym wnoszę o oddalenie wniosku o uregulowanie kontaktów z dziećmi oraz oddalenie  wniosku o udzielenie zabezpieczenia z uwagi na fakt, iż postanowienia Sądu muszą być wykonalne a mając na uwadze czas pracy wnioskodawcy jest to niemożliwe.

Mając na uwadze konflikt rodziców, domniemać należy iż wnioskodawcy zależy na egzekucji orzeczenia dotyczącego kontaktów z dzieckiem, którą w przypadku braku realizacji będzie mogła przeprowadzić na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem – Dlaczego…… 

Postanowienia sądu muszą być wykonalne.

Kwestie związane ze skutecznością oraz wykonalnością postanowień wydawanych w postępowaniu cywilnym mają niebagatelne znaczenie z punktu widzenia skutków prawnych, jakie postanowienia wywołują stąd też wnoszę o oddalenie wniosków.

 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń