Kontakty z dziećmi

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Kontakty z dziećmi

Masz problem z dziećmi?

Nie chcą Cię widzieć? Potrzebujesz pomocy? Drugi rodzic ogranicza Ci kontakt z dzieckiem?

A wiec wytłumaczę Ci, co powinieneś zrobić. Spokojnie, z każdej sytuacji jest wyjście.

Godne uwagi. Artykuł 113  reguluje problematykę wzajemnych kontaktów rodziców oraz innych osób bliskich z dzieckiem. Problemy z kontaktami to codzienność w życiu adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Prawo polskie wychodzi naprzeciw coraz częściej pojawiającym się problemom.

Tworzymy różne instrumenty prawne, aby móc pomagać w tych trudnych sytuacjach.

 

Jak jest w Europie?

Tam też są problemy i na nich również się uczymy.

Regulacja kontaktów z dzieckiem uwzględnia europejskie standardy prawne określone przede wszystkim w europejskiej konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (Dz. U. z 2009 r. Nr 68, poz. 576).

Nie może być tak, że ktoś zabrania Ci kontaktu z własnym dzieckiem.

Masz prawo do osobistej styczności, masz prawo dziecko zabierać, a matka ma obowiązek dziecko wydawać.

Przede wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka!!!

Wnioskując, masz prawo również do kontaktu telefonicznego.

Jest kilka możliwości, jednakże trzeba o to walczyć. Pamiętaj, że twoich problemów nikt za ciebie nie rozwiąże.

Dziadkowie

Pamiętaj – dziadkowie i bliscy również mają prawo do kontaktu z dzieckiem.

Prawo

Reasumując, artykuł 113 reguluje bezpośrednio kwestie prawa do kontaktów rodziców z dzieckiem, zarówno jako prawa rodziców, jak i prawa dziecka.

Dlatego walcz! Chyba nie chcesz, żeby na konflikcie z rodzicem ucierpiała twoja więź z dzieckiem?

Kontakty z dziećmi – Formy

Jakie formy? 

Jak mogę określić kontakty?

Warte uwagi – artykuł 113 § 2  k.r.o. zawiera katalog elementów kontaktów z dzieckiem.

Jakie formy ?

Odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, kontakt przez Facebook, telefon, WhatsApp. Pamiętaj – masz prawo do komunikowania się, jak również utrzymywania korespondencji oraz korzystania z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Dziecko nie odbiera telefonu?

Dlatego można wszystko określić w postanowieniu/wyroku. Niewątpliwie jesteś zdziwiony, ale tak jest! Często tak formułuję wnioski. Dzięki temu masz kontakt z dzieckiem. Dla przykładu wnosimy o codzienną rozmowę telefoniczną.

Pamiętaj!

Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny…, s. 650).

Boisz się, że rodzic nie będzie przestrzegał ustalonych kontaktów?

Niestety, ze względu na eskalację konfliktu takie sytuacje są bardzo częste. Przede wszystkim musisz być świadomy, że MASZ PRAWA!

Dlatego prawo określa, co konkretnie trzeba robić.

Dla przykładu – postanowienia Sądu są naruszane i nie możesz się spotkać z dzieckiem? To niech drugi rodzic płaci!

Groźba kary w postaci kosztów daje prawdopodobnie najlepszy efekt. Dlaczego? W końcu nikt nie lubi płacić! Ty lubisz? Wydaje mi się, że nie 😉 No właśnie… A zatem spokojnie. Masz swoje prawa i możliwości, aby o nie walczyć. W razie problemów najlepiej zwróć się o pomoc do dobrego adwokata!

Kontakty z dziećmi – Problem wykonywania oraz egzekwowania ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art. 5821 § 2 k.p.c. w celu zapewnienia wykonywania kontaktów sąd opiekuńczy może w szczególności: zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu.

Dobro dziecka

Godne uwagi. Przy podejmowaniu decyzji o kontaktach z dzieckiem sąd powinien kierować się dobrem dziecka, a nie interesem jednego lub obojga rodziców (por. wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1981 r., III CRN 155/81, niepubl; postanowienie SN z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 765/00, LEX nr 51981).

 

Więcej:

Alimenty

Najlepszy Adwokat Alimenty – Tak! Jaki?

 


2 Komentarze

ADWOKAT POROZUMIENIE Z ŻONĄ - Prawo Rodzinne · 3 marca, 2020 o 6:10 pm

[…] Kontakty z dziećmi […]

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem - Prawo Rodzinne · 15 marca, 2020 o 6:32 am

[…] Czy chcesz uregulować?Kontakty z dziećmi […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń