Kontakty z dziećmi

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Kontakty z dziećmi

Masz problem z dziećmi ?

Nie chcą Cię widzieć ? Potrzebujesz pomocy?

Drugi rodzic ogranicza Ci kontakt z dzieckiem?

A wiec wytłumaczę Ci.

Godne uwagi. Artykuł 113  reguluje problematykę wzajemnych kontaktów rodziców oraz innych osób bliskich z dzieckiem.

Problemy z kontaktami to codzienność w życiu Adwokata ( specjalizujący się w prawie rodzinnym )

Prawo polskie wychodzi naprzeciw coraz częściej pojawiającym się problemom.

Tworzymy różne instrumenty prawne aby móc pomagać w tych trudnych sytuacjach.

 

Kontakty z dziećmi-

Jak jest w Europie?

Tam też są problemy, i uczymy się w Polsce od nich ! Tak, zdecydowanie tak !

Regulacja kontaktów z dzieckiem uwzględnia europejskie standardy prawne określone przede wszystkim w europejskiej konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (Dz. U. z 2009 r. Nr 68, poz. 576).

Nie może być taka sytuacja, że ktoś zabrania Ci kontaktu z własnym dzieckiem.

Masz prawo do osobistej styczności.

Masz prawo dziecko zabierać. A matka ma prawo dziecko wydawać.

Oczywiście – numer jeden dobro dziecka !!

Wiec jeżeli są obawy co do tego…..to sytuacja zupełnie inaczej wygląda.

Wnioskując, masz prawo również do  kontaktu telefonicznego.

 

Kontakty z dziećmi -Dziadkowie

Pamiętaj dziadkowie i bliscy również mają prawo do kontaktu z dzieckiem.

Kontakty z dziećmi- Prawo

Reasumując, Artykuł 113  reguluje bezpośrednio kwestie prawa do kontaktów rodziców z dzieckiem, zarówno jako prawa rodziców, jak i prawa dziecka.

Dlatego walcz !

Kontakty z dziećmi – Formy

Jakie formy ? 

Jak mogę określić kontakty?

Warte uwagi,  artykuł 113 § 2  k.r.o. zawiera katalog elementów kontaktów z dzieckiem.

Jakie formy ?

Odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Kontakt przez facebook , telefon, whatsapp

Pamiętaj, masz prawo do  porozumiewania się, jak również utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kontakty z dziećmi – Dziecko nie odbiera telefonu ?

Dlatego można wszystko określić w postanowieniu/ wyroku.

Niewątpliwie jesteś zdziwiony! Ale tak jest! Często tak formułuje wnioski. Dzięki temu masz kontakt z dzieckiem. Dla przykładu codziennie rozmowa telefoniczna.

Pamiętaj!

Uwaga ! Godne uwagi – Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny…, s. 650).

Przede wszystkim boisz się że mimo że kontakty zostały określone to i tak drugi rodzic nie będzie tego przestrzegał!

Ze względu na eskalację konfliktu takie sytuacje są bardzo częste.Przede wszystkim musisz być świadomy że MASZ PRAWA !

Dlatego „Prawo” określa co robić konkretnie !

Dla przykładu postanowienia Sądu są naruszane i nie możesz się spotkać z dzieckiem ? To niech rodzic drugi płaci!

Reasumując, jaki efekt?

Prawdopodobnie najlepszy !

Albowiem nikt nie lubi płacić ! Ty lubisz kary płacić? Wydaję mi się że nie 😉 No właśnie… a Zatem spokojnie. Masz prawo … Masz możliwość to zmienić.

Kontakty z dziećmi- Problem wykonywania oraz egzekwowania ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art. 5821 § 2 k.p.c. w celu zapewnienia wykonywania kontaktów sąd opiekuńczy może w szczególności: zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę,, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu.

Kontakty z dziećmi – Dobro dziecka

Godne uwagi. Przy podejmowaniu decyzji o kontaktach z dzieckiem sąd powinien kierować się dobrem dziecka, a nie interesem jednego lub obojga rodziców (por. wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1981 r., III CRN 155/81, niepubl; postanowienie SN z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 765/00, LEX nr 51981.).

Kontakty z dziećmi –

W pierwszej kolejności kontakty należy określić przez Sąd.

Ze względu na eskalację konfliktu takie sytuacje są bardzo częste.

Dlatego działaj !

Reasumując, jaki efekt?

Prawdopodobnie najlepszy !

Więcej:

Alimenty

 


2 Komentarze

ADWOKAT POROZUMIENIE Z ŻONĄ - Prawo Rodzinne · 3 marca, 2020 o 6:10 pm

[…] Kontakty z dziećmi […]

Nie chce regulować kontaktów z dzieckiem - Prawo Rodzinne · 15 marca, 2020 o 6:32 am

[…] Czy chcesz uregulować?Kontakty z dziećmi […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń