Rozdzielność majątkowa

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Rozdzielność majątkowa. Chcesz rozdzielność majątkową? Małżonka nie zgadza się na rozdzielność? Należy działać.

Z pewnością nie należy się długo zastanawiać, tylko zwrócić o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Zdarza się tak, że postępowania o rozwód trwają bardzo długo. Między małżonkami wciąż trwa wspólność małżeńska.

Rozdzielność majątkowa

Problem jest taki, że czasem chcemy wziąć kredyt bądź rozwinąć firmę… i nie możemy, bo wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Co wtedy zrobić?

Jeżeli chcesz, abyście w końcu rozdzielili się majątkowo, należy złożyć wniosek o rozdzielność majątkową.

Kiedy małżonek się zgadza, można skierować się do notariusza. W sytuacji kiedy się nie zgadza, należy wystąpić do Sądu.

POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Rozdzielność 

Przede wszystkim ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego z małżonków jest dopuszczalne w razie istnienia ważnych ku temu powodów. Przez ważne powody rozumie się najogólniej takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego (J. S. Piątowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, s. 81; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, Poznań 1968, s. 12).

Rozdzielność majątkowa

Ważnym powodem mogą być także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione (por. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1972 r., III CRN 250/72, OSN 1973, Nr 6, poz. 113).

Rozdzielność 

Orzekanie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej jest dopuszczalne zarówno przed uprawomocnieniem się wyroku orzekającego rozwód (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1993 r., III CZP 151/93, Wok. 1994, Nr 1, s. 4), jak i po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994 r., III CZP 44/94, OSN 1994, Nr 10, poz. 190). 

 

Jeżeli masz wątpliwości, co robić, skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Dobry adwokat z pewnością Ci pomoże!

 

Więcej:

Rozwód i Podział majątku

Zadzwoń