Rozdzielność majątkowa

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Chcesz rozdzielność majątkową ?

Małżonka / nek nie zgadza się na rozdzielność ?

Należy działać…….

Z pewnością nie należy się długo zastanawiać tylko zwrócić się o pomoc to profesjonalnego pełnomocnika.

Zdarza się tak że postępowaniach o rozwód trwają bardzo długo. Między małżonkami wciąż trwa wspólność małżeńską.

Problem jest taki że czasem chcemy wziąć kredyt bądź rozwinąć firmę…..i….

nie możemy  bo wymagana jest zgoda 2 małżonka.

Jeżeli chcesz abyście byli w końcu rozdzielić się  majątkowo należy złożyć wniosek o rozdzielność Majątkową.

 

POZEW  o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Rozdzielność majątkowa

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego z małżonków jest dopuszczalne w razie istnienia ważnych ku temu powodów. Przez ważne powody rozumie się najogólniej takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego (J. S. Piątowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, s. 81; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, Poznań 1968, s. 12).

 

Rozdzielność majątkowa

 

Ważnym powodem mogą być także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione (por. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1972 r., III CRN 250/72, OSN 1973, Nr 6, poz. 113).

Rozdzielność majątkowa

Orzekanie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej jest dopuszczalne zarówno przed uprawomocnieniem się wyroku orzekającego rozwód (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1993 r., III CZP 151/93, Wok. 1994, Nr 1, s. 4), jak i po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994 r., III CZP 44/94, OSN 1994, Nr 10, poz. 190). 

 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń