Chcę z żoną rozdzielność

Chcę z żoną rozdzielność

„Chcę z żoną rozdzielność. Jesteśmy w trakcie rozwodu.”

Rozdzielność Majątkowa – Chcę z żoną rozdzielność 

Aby dokonać podziału, niezbędne jest ustanie wspólności małżeńskiej – albo z dniem uprawomocnienia się wyroku o rozwód, albo można umówić się w formie aktu notarialnego i poprzez umowę małżeńską, czyli rozdzielność majątkową określić rozdzielność majątkową z określonym dniem.

Wymagalna forma – akt notarialny/u notariusza.

Chcę z żoną rozdzielność – Brak zgody 

Jeżeli natomiast nie ma zgody co do rozdzielności majątkowej, wówczas pozostaje jeszcze możliwość wniesienia do sądu pozwu o rozdzielność majątkową.

Jest również możliwość, aby poprosić o rozdzielność z datą wsteczną. 

Jeżeli chodzi o datę, na jaki dzień miała nastąpić rozdzielność majątkowa, to przy podziale majątku – jeżeli nie ustali się tego konkretnie teraz albo w formie aktu notarialnego albo nie złoży się pozwu o rozdzielność z datą wsteczną – wówczas nie ma możliwości dochodzenia ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną. 

Podział majątku w Warszawie – historia z sądu

Orzecznictwo Sądu Najwyższego mówi o tym, iż pozew o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną musi być złożony przed orzeczeniem rozwiązania małżeństwa.

Jeżeli chodzi o akt notarialny, to zazwyczaj rozdzielność majątkowa następuje z dniem podpisania umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

Zatem nie ma możliwości określenia przy podziale majątku innej daty niż data uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego związek małżeński. Po prostu nie pozwalają na to przepisy.

Rozdzielność majątkowa

Sprawa o rozdzielność majątkową co do zasady nie jest to prosta, jednakże ważne są okoliczności. Przede wszystkim – czy strony mieszkają ze sobą, czy też nie? Czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe? Dlatego też sąd przesłuchuje strony. To podstawa dla sądu.

WPS. – to  wartość majątku wspólnego – wszystkich przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania małżeństwa lub przez jednego z nich, ale z pieniędzy stanowiących ich majątek wspólny. 

Nieruchomości, które zostały nabyte przed związkiem małżeńskim, nie wchodzą w skład majątku wspólnego. Wobec czego trzeba przeliczyć, jaka jest wartość majątku wspólnego małżonków.

Zawsze w sprawach majątkowych proponuję spisać cel, poprzeć to dowodami i wystąpić do drugiej strony z propozycją w zakresie podziału w formie pisemnej.

 

Więcej:

Rozdzielność majątkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń