Podział majątku Warszawa – historia z Sądu

Opublikowane przez Adwokat w dniu

„Podział majątku Warszawa – Jak napisać wniosek o podział majątku? Mam firmę z branży IT. Czy żona ma do niej prawo? Żona jest lekarzem – dentystką. Nie chcę jej majątku, ani tego, żeby ona miała prawo do mojego”.

Przede wszystkim należy zacząć od początku.

Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Dlatego to czas decyduje o zaliczeniu danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków.

Rzeczy nabyte po zawarciu związku małżeńskiego [ za wspólne środki pieniężne – wyłączenia to darowizna itp. ] wchodzą do majątku wspólnego małżonków.

Podział majątku Warszawa

Do majątku wspólnego należą również:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, np. za wynajem mieszkania, które należy tylko do jednego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podział majątku Warszawa

A kiedy ustaje?

  • akt notarialny
  • wyrok Sądu
  • śmierć jednego z małżonków,
  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód
  • lub jego unieważnienia.

Jak zacząć? Zaczynamy od wniosku

We wniosku należy przedstawić swoją propozycję podziału. 

Jakie są koszty?

Mamy koszty sądowe  –  od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł [ zgodny projekt podziału 300 zł ].

Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika należy rozpatrzeć indywidualnie. Kontakt

Można podzielić majątek po połowie albo w inny sposób – wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Małżonek żądający ustalenia nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić i oczywiście nie jest to łatwe. Należy przeprowadzić postępowanie dowodowe, aby udowodnić okoliczności wskazujące i pozwalające na nierówny podział majątku. Jakie dowody przedstawić? Dla przykładu mogą to być świadkowie, bilingi, rachunki, wyciągi z kont bankowych. Tak, dowody są niesłychanie ważne…

We wniosku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi. Niewątpliwie nie jest to łatwa sprawa.

Podział majątku Warszawa

Wartość majątku 

Niewątpliwie najwięcej problemów mamy w zakresie ustalenia wartości nieruchomości, dlatego jeżeli nie ma zgody co do wartości, z pomocą przychodzi biegły.

Istotne jest to, iż skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Ugoda z małżonkiem

Uważam, że ugoda jest wskazana, jeżeli chcemy osiągnąć szybki efekt i jak najszybciej uregulować kwestie majątkowe. Dlatego z całego serca polecam to rozwiązanie. Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że niektórzy zawierają ugodę dotyczącą podziału majątku i są szczęśliwi.

 

Ważne – Podziału majątku można dokonać również przed rozwodem

Rozwód to rozwód, a podział majątku to podział. Sądy rodzinne nie chcą zajmować się sprawami majątkowymi. Dlatego warto rozważyć ugodę. Dobry adwokat od rozwodów doradzi Ci, jak to zrobić. Podział w sądzie wiąże się najczęściej z wysokimi kosztami.

Rozwiązanie ugodowe jest tańsze i lepsze. Rozwód i podział majątku to duże emocje. Rozwód niekiedy jest spokojniejszy, ale jeżeli chodzi o pieniądze – jest wojna.

Dobry adwokat od rozwodów i właściwe podejście spowodują, że poczujesz się pewniej. Pełnomocnik ustali strategię działania, a profesjonalnie przeprowadzone negocjacje mogą przynieść Ci więcej korzyści niż postępowanie sądowe. Dlatego też zachęcam, aby zwrócić się o pomoc do adwokata.

 

Wyjdź z propozycją

Chcesz wystąpić do Sądu o podział majątku wspólnego? W pierwszej kolejności wystąp do małżonka z zaproszeniem.

Nie ty… Twój Adwokat.

Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych (rozwód, podział majątku) będzie wiedział, co zrobić żeby było dobrze. Należy mu zaufać. Koniecznie przez rozpoczęciem drogi sądowej wyślij małżonkowi  wezwanie do ugodowego podziału majątku.

 

Podział majątku u notariusza

Tak, oczywiście możecie zrobić to u notariusza.

Koszty 

Umowa o rozdzielności majątkowej

– maksymalny koszt u notariusza to 400 zł.

Zwróćmy uwagę, iż rozporządzenie wskazuje na kwotę maksymalną. Co to znaczy? To znaczy, że możesz negocjować taksę notarialną.

Do tego należy doliczyć: podatek VAT 23% oraz taksę za wypisy.

2. Umowa o podział majątku wspólnego – koszt u notariusza zależy od wartości majątku:

majątek do 3.000 zł – maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 100 zł,

powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł,

pow. 10.000 do 30.000 zł – 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,

powyżej 30.000 do 60.000 zł – 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,

pow. 60.000 do 1.000.000 zł – 1.010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,

powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł – 4.770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,

pow. 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Do tego należy doliczyć: doliczyć: podatek VAT 23% oraz taksę za wypisy (6,00 zł za 1 stronę wypisu powiększoną o podatek VAT 23%).

 

Więcej:

Rozwód i Podział majątku

Podział majątku przez małżonków

Zadzwoń