Świadek na rozwodzie w zakresie dziecka

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Świadek na rozwodzie

Świadek na rozwodzie 

Świadek na rozwodzie. W zakresie świadka na okoliczność dobra małoletniego dziecka należy wskazać, iż jest to wymóg formalny. 

Sąd prosi o świadka, który posiada wiedzę na temat sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka stron.

Przede wszystkim Sąd musi ustalić, czy dobro małoletniego dziecka cierpi czy nie.

Pytania do świadka dotyczą dziecka, a w szczególności, czy jego dobro nie cierpi.

Sąd przede wszystkim interesuje się rozwojem dziecka – czy dziecko prawidłowo się rozwija, czy jest zdrowe i jakie ma postępy w nauce.

Dodatkowo chce ustalić kwestię związaną z wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Stąd też pyta się świadka, jak wykonywana jest władza rodzicielska i czy świadek ma jakąś wiedzę w tym zakresie.

Sąd interesuje się, czy są jakieś problemy wychowawcze oraz jakie potrzeby ma dziecko. Z uwagi na przepisy sąd musi ustalić, czy dziecko wie o rozwodzie i czy dobro dziecka cierpi. Jest to warunek konieczny.

Świadek na rozwodzie w zakresie dziecka

Przykładowe pytania do świadka w zakresie pytań dotyczących małoletniego dziecka.  

Kim świadek jest dla stron? 

Jak często widzi się świadek z dzieckiem? 

Czy dziecko jest zadbane? Ma jakieś trudności w nauce bądź w rozwoju dziecka są jakieś nieprawidłowości? 

Wie świadek, jak rodzice opiekują się dzieckiem? 

Czy dziecko jest przygotowane do rozwodu? Rozumie i jest przygotowane do tego, że rodzice żyją w rozłączeniu?

Ponadto w jakich warunkach jest wychowywane dziecko? Czy są prawidłowe warunki bytowe dla dziecka?

Świadek na rozwodzie w zakresie dziecka

A zatem reasumując, obszary, którymi interesuje się Sąd, to:

  1. Dobro dziecka
  2. Rozwój dziecka.
  3. Władza rodzicielska
  4. Relacje rodziców z dzieckiem
  5. Czy są problemy wychowawcze.
  6. Warunki wychowania dziecka.

 

Świadek niewątpliwie musi się do rozprawy dobrze przygotować, ponieważ jego zeznania będą miały duże znaczenie w sprawie.

 

Przeczytaj więcej:

Sprawa o dziecko. Jakie pytania sąd zadaje dziadkom

Świadek a rozwód. Jakie pytania do świadka


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń