Rozwody w czasach rozwodów

Rozwody w czasach rozwodów – Co zrobić, żeby nie przegrać rozwodu?

Rozwody w czasach rozwodów?

Rozwody w czasach rozwodów… „Żona chce mojej winy i wysokich alimentów. Pani mecenas, niech Pani mnie ratuje!!! Wyrzuciła mnie też z domu…”. Co można zrobić w takiej sytuacji? Zapraszam do lektury.

W pierwszej kolejności nie można dopuścić do tego, aby rozwód skończył się z orzeczeniem o wyłącznej winie.

Należy bardzo konkretnie wskazać, jakie są przyczyny rozpadu leżące po stronie żony w trakcie związku małżeńskiego. Musi znaleźć się odpowiednie uzasadnienie w tym zakresie. Ważne jest również, aby powołać jakieś dowody w sprawie,

Jeżeli zdarzyło się, że żona odzywała się nieodpowiednio bądź używała słów wulgarnych, to dobrze by było przedstawić takie dowody przed sądem.

Rozwody w czasach rozwodów

Dowody

Istotne jest również, aby mieć jakiegoś świadka, który poświadczy, że takie problemy w małżeństwie były. Dowodami mogą być smsy bądź jakieś nagrania, które faktycznie wskażą, że w małżeństwie były już problemy dużo wcześniej.

Pisma procesowe muszą być przejrzyste i konkretne! 

Jeżeli nie jest Pan usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem w zakresie wysokości alimentów, to na każdym etapie można wnosić wniosek o zmianę zabezpieczenia alimentów. Niestety z doświadczenia wiem, że często zdarza się tak, że sądy nie chcą w trybie zabezpieczenia [ ponownie] zmienić wysokości alimentów, jednakże te wszystkie argumenty są istotne, jeżeli chodzi o wyrok końcowy.

Sąd Okręgowy będzie spodziewał się APELACJI, a tym samym dołoży staranności, aby zgodnie z przepisami wyliczyć alimenty.

Najważniejsze, aby porównać koszty w formie tabelki. Należy podać koszty rzeczywiste oraz zrobić zestawienie z kosztami, które podaje małżonka. DZIĘKI PRZEJRZYSTEMU WYLICZENIU SĄD ZOBACZY TO, CO NAJWAŻNIEJSZE.

Rozwody w czasach rozwodów

Dodatkowo należy wskazać, iż jeżeli chce Pan wychowywać dzieci w systemie rozszerzonych weekendów i tak też mieć określone kontakty, to również musi pan mieć zapewnione prawo do użytkowania mieszkania.

Dlatego niezbędne jest określenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. To jest zabezpieczenie Pana interesów. Oczywiście nie obliguje to Pana do tego, że Pan musi z dziećmi cały czas przebywać w tym domu, jednakże jeżeli Pan określi sposób korzystania, to ma Pan prawo do korzystania z jakichś części. Wówczas będzie Pan mógł w weekendy spędzać tam czas z dziećmi.

Należy również podkreślić Sądowi, iż czynnie uczestniczy Pan w życiu i wychowaniu dzieci. Ponadto trzeba wskazać, iż priorytetem jest wychowanie dzieci i czynny udział w ich życiu.

 

Przeczytaj więcej:

Jak wygrać rozwód?

Rozwody w Polsce. 8 rzeczy, które musisz zrobić przed rozwodem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń