Dzieci po rozwodzie

Dzieci po rozwodzie. Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Dzieci po rozwodzie

Dzieci po rozwodzie. „Żona założyła sprawę o rozwód i chce, aby miejsce małoletnich było przy niej. Co to oznacza? Co robić?”.

W wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Ponadto orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Są to niezmienne elementy wyroku rozwodowego. Jedyne, od czego można odstąpić, to określenie kontaktów. Miejsce pobytu małoletnich jest obligatoryjne i trzeba to w wyroku określić. Zatem jeżeli dzieci są z mamą, to określa się jej miejsce pobytu. 

W przepisach skonstruowane jest to jako „każdorazowe miejsce pobytu małoletnich dzieci” z uwagi na fakt, iż nie można określić konkretnie lokalizacji. Jeżeli bowiem uległaby zmianie, to trzeba zmieniać wyrok. 

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dzieci. O co pyta Sąd?

Dzieci po rozwodzie – Adwokat 

Dodatkowo przepisy nie dopuszczają określenia ściśle zobowiązania co do tego, żeby dla przykładu nie wyprowadziła się z Warszawy. 

Po prostu nie ma tego w przepisach, jednakże czasem udaje nam się w protokole poprosić sąd, aby takie oświadczenie się znalazło. 

Jednakże skonstruowanie zapisu wynika z przepisów i taki zapis musi być w wyroku. 

Jeżeli jednak władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Dzieci  Rozwód – i co dalej

W tym przypadku, gdyby Pan nie chciał, aby został tak skonstruowany przepis, to musiałby Pan walczyć o to, gdzie dzieci są – czyli przy którym z rodziców zostają.

Więc ten zapis to właśnie to – z kim dzieci mają zostać. Inna opcja? W grę wchodzi jeszcze ugoda – porozumienie w zakresie opieki naprzemiennej.

Jednakże jak widać, takiej propozycji nie ma. Aby uregulować przez Sąd opiekę naprzemienną, potrzebna jest zgoda dwóch stron. Dodatkowo nie wyłącza to obowiązku alimentacyjnego, gdyż niektóre koszty są stałe. 

Dlatego też jeżeli nie godzi się Pan na ten zapis, to musi pan walczyć o dzieci. 

Żeby walczyć o dzieci, muszą one w stanie faktycznym przebywać więcej czasu z Panem. Matka natomiast będzie miała kontakty. Ostateczną decyzję podejmą biegli specjaliści z zakresu psychologii oraz psychiatrii, którzy stwierdzą, gdzie dzieciom będzie najlepiej.

Ustalenie miejsca zamieszkania dzieci jest bez wątpienia jedną z poważniejszych kwestii przy rozwodzie. Dlatego jeśli masz wątpliwości, zwróć się o pomoc do doświadczonego adwokata, który wszystko krok po kroku Ci wyjaśni.

 

Przeczytaj więcej:

Miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Czy mogę zmienić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń