Jak przyspieszyć rozwód?

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Jak przyspieszyć rozwód

Jak przyspieszyć rozwód?

Plan, aby przyspieszyć rozwód.

Plan:

  1. Dwie strony muszą zająć stanowisko na piśmie
  2. Wskazać należy adresy e-mail i numer do kontaktu
  3. Musi być odpowiedź na pozew
  4. Powód może składać pismo o przyspieszenie rozpoznania. Warto wskazać na tryb wideokonferencji
  5. Można rozważyć również pismo z prośbą o przyspieszenie do przewodniczącego wydziału, w którym rozwód się toczy.

Zawsze należy złożyć odpowiedź na pozew o rozwód, albowiem sąd nie będzie znał stanowiska stron. Jeżeli jesteście zgodni co do warunków rozwodu, wówczas należy krótko i konkretnie przedstawić stanowisko.

Więcej: Rozwody w Polsce. 8 rzeczy, które musisz zrobić przed rozwodem

Jak napisać odpowiedź?

Przede wszystkim należy wskazać datę i miejsce, określić strony, wskazać sygnaturę.

W danych stron proszę wskazać adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon.

Przykład:

Odpowiedź na pozew o rozwód

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

  • rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie;
  • zasądzenie od Powoda na rzecz małoletniej córki Stron, alimentów, płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry do rąk matki w kwocie 1600,00 złotych miesięcznie;
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniej córki Stron przy Pozwanej, pozostawienie władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców

Jak przyspieszyć rozwód

Uzasadnienie

Wskazuję, iż zgadzam się z twierdzeniami, które zostały zawarte w pozwie o rozwód. Nie łączą nas żadne więzi małżeńskie, stąd też proszę o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Kwota świadczenia alimentacyjnego została ustalona zgodnie.

Oświadczam, że nie ma kwestii spornych.

Proszę o wyznaczenie jak najszybszego terminu rozprawy. Wyrażam zgodę na wydanie wyroku bez rozprawy.

Proszę o wyznaczenie rozprawy w trybie wideokonferencji. Powyżej zamieszczam dane: email i numer do kontaktu.

Z poważaniem,

__________

 

Zał.:

– odpis

Rozwód

Kiedy chcemy przyśpieszyć rozpoznanie sprawy, warto złożyć wniosek.

Dla przykładu:

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy w trybie wideokonferencji

[ należy podać Sygnaturę ]

Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu rozprawy jak najszybciej. Wskazuję, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie rozprawy w systemie wideokonferencji.

Podaję adres email ________ oraz telefon do kontaktu.

Wskazuję, iż między mną a żoną nie ma żadnych kwestii spornych, wobec czego uprzejmie proszę o wyznaczenie jak najszybciej terminu rozprawy.

 

Z poważaniem [ imię i nazwisko ]

 

Więcej:

Do rozwodu trzeba się przygotować!

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń