Alimenty od byłego małżonka ? Niedostatek

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Alimenty od byłego małżonka ?

Często klienci nie wiedzą jakie są konsekwencje rozwodu.

Jesteś po rozwodzie ? Boisz się Alimentów

Pytanie jaki wyrok Sądu

Tak, od tego zależy czy masz szansę na rozwód czy nie.

W związku z tym, podstawę prawną domagania się alimentów od byłego małżonka stanowią art. 60-61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ważne, każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Alimenty od byłego małżonka

Słowo klucz to niedostatek.

Tak, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego  pieniędzy. Dokładnie tak może żądać dostarczania środków utrzymania.

Pamietajmy, iż w takiej sytuacji zakres alimentów jest ograniczony. Tak, w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego. Ponadto,  należy zwrócić uwagę na  możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Alimenty od byłego małżonka – małżonek winny

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Alimenty – ile to trwa  – 5 lat 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

W przypadku gdy małżonek jest wyłącznie winny – nie ma terminu ! 

Alimenty od byłego małżonka

 

Warte uwagi, stanowisko zaprezentowane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, zgodnie z którym małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb (wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 r., I ACa 1422/03, LEX nr 143459).

Alimenty – Niedostatek

Pojęcie niedostatku. Nie jest łatwo ustalić.

Wszystkie sprawy należy indywidualnie rozstrzygać.

Małżonek niewinny 

Małżonek niewinny może się domagać środków utrzymania nie tylko wtedy, gdy popadł w niedostatek.

Tak oczywiście !!

Nawet wtedy  gdy rozwód pociągnął za sobą w jego przypadku istotne pogorszenie sytuacji materialnej.

Słowo klucz to pogorszenie sytuacji materialnej.

Alimenty od byłego małżonka

 

Istotę pojęcia pogorszenia sytuacji życiowej precyzyjnie przedstawił Sąd Najwyższy, stwierdzając , iż sąd [rozpoznający żądanie alimentacyjne] powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo (Wyrok SN z dnia 28 października 1980 roku, III CRN 222/80, LEX nr 2590).

Jasno i konkretnie !

Przez niedostatek należy zatem rozumieć taką sytuację, w której były małżonek nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb, na które składają się m.in. wydatki z tytułu opłat mieszkaniowych, zakupu wyżywienia, ubioru, leków oraz innych wydatków związanych z jego utrzymaniem.

Ponadto, Sąd Wojewódzki w Katowicach w orzeczeniu z dnia 17 listopada 1961 r., III Cr 2630/61, PiP 1962, z. 10, s. 699 wskazuje, że: „nie jest w zasadzie uprawniony do żądania środków utrzymania od współmałżonka małżonek, który wprawdzie posiada własny majątek, lecz nie przynoszący dochodu, tak że na pokrycie kosztów własnego utrzymania musiałby przeznaczyć substancję tego majątku. Jedynie wówczas, gdyby na pokrycie kosztów własnego utrzymania małżonek zmuszony był wyzbywać się własności osobistej, jego roszczenie alimentacyjne względem współmałżonka byłoby usprawiedliwione”.

 

Alimenty od byłego małżonka

To co ważne, małżonek domagający się alimentów musi przed sądem wykazać związek między rozwodem a pogorszeniem sytuacji życiowej.

Pamiętajmy, iż nie jest wystarczającym zatem udowodnienie samego pogorszenia.

Stwierdzenie przez sąd, iż małżonek domagający się alimentów z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej po rozwodzie nie wykazał swoich twierdzeń w tym zakresie, udowodnił jednak popadnięcie w niedostatek, uzasadnia zasądzenie alimentów na podstawie art. 60 § 1 kro.

Alimenty od byłego małżonka

 

 

 

 


2 Komentarze

Rozwód bez orzekania o winie. - Prawo Rodzinne · 8 grudnia, 2019 o 10:00 pm

[…] Alimenty od byłego małżonka ? Niedostatek […]

Wniosek o rozwód - Nie, pozew o rozwód - Prawo Rodzinne · 27 stycznia, 2020 o 2:02 pm

[…] Więcej:Alimenty od byłego małżonka ? Niedostatek […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń