Walka o dziecko – Miejsce zamieszkania dziecka Rozwód

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Walka o dziecko

Kiedy zaczyna się walka o dziecko pamiętaj aby uregulować ten stan prawny.

Niestety często dochodzi do sytuacji kiedy małżonkowie w trakcie rozwodu bądź nawet żyjąc w związku partnerskim  strony zaczynają walczyć o dziecko.
Zaczynają walczyć z kim dziecko będzie mieszkało i kto będzie płacił Alimenty.
Ta walka może doprowadzić do tego że kto pierwszy ten lepszy….
Dlatego też ważne jest zaplanowanie tego i uregulowanie prawnie żeby miała bądź miał pewność że dziecko będzie przy tobie.
Dlatego należy złożyć w takiej sytuacji wniosek o uregulowanie miejsca pobytu dziecka. 

Walka o dziecko

 

Sąd na podstawie różnych okoliczności Bada waszą sytuację oraz określa miejsce pobytu dziecka w każdorazowym miejscu twoim.
Pamiętaj że nie trzeba tutaj podawać konkretnie adresu i dzięki temu zawsze można zmieniać miejsce pobytu.

Walka o dziecko – Rozwód 

Dla przykładu – jedna z moich klientek mieszkała w Warszawie i miała Spór z swoim partnerem w zakresie dziecka. Z ostrożności procesowej chciała prawnie uregulować kwestie pobytu dziecka oraz formalnie uregulować Alimenty. Dzięki temu mogła wyjechać do innego miasta.  Tu chodzi o to że dzięki formalnemu uregulowaniu tej sytuacji gdzie będzie mieszkało dziecko bądź dzieci będziesz miał miała pewność tego że miejscem pobytu dziecka jest każdorazowe twoje miejsce zamieszkania.
Poniżej przedstawiam wam propozycję „krótką” jak złożyć taki wniosek. Osobiście nie polecam państwu robić tego na własną rękę gdyż co to za poważne sprawy. Niekiedy konieczna jest prywatna opinia psychologa,  badania psychologiczne psychiatryczne.
Poniżej przedstawiam wam tylko prostą uproszczono wersję

Walka o dziecko Wniosek Wzór 

WNIOSEK O USTALENIE MIEJSCA POBYTU DZIECKA 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 

  1. ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci w każdorazowym miejscu pobytu matki.

2) udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, w ten sposób, iż miejsce pobytu małoletnich  będzie w każdorazowym miejscu pobytu matki na czas trwania niniejszego postępowania;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania: 

  1. Wnioskodawczyni  na okoliczność: 
  • sprawowania przez wnioskodawczynię  opieki nad  dziećmi; 
  • związku emocjonalnego z  dziećmi; 
  • warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania matki; 
  • dobra dziecka.

4) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci: 

  1. odpisu zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci 

na okoliczność pochodzenia małoletnich;

 

Walka o dziecko – Uzasadnienie 

 

[ stan faktyczny ]

Dobro dzieci dla matki są najwyższą wartością. Matka dzieci dba o rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia. Mimo rozstania rodziców matka dba o dobre samopoczucie dzieci aby nie odczuły rozłąki rodziców. Matka dzieci zdaje sobie sprawę jak ważne są relację dzieci z rodzicami. 

Matka dzieci zapewnia dzieciom środki do życia i realizacji celów o charakterze osobistym. Nadto, wnioskodawczyni ma stabilną sytuację również finansową.

Ojciec dzieci nie jest w stanie zapewnić poczucia bezpieczeństwa dzieciom. Uczestnik postępowania nie radzi sobie z rozstaniem stron i próbuje eskalować konflikty. Z uwagi na brak zaufania do uczestnika wnioskodawczyni pragnie uregulować prawnie miejsce pobytu dzieci. 

Walka o dziecko- Dobro dziecka 

Wnioskodawczyni podjąła wszelkie starania by w domu znalazły się wszelkiego rodzaju przedmioty niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem.  Tym samym wnioskodawczyni posiada właściwe warunki socjalno-bytowe dla zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki w aktualnym miejscu swojego zamieszkania. 

 

W tym miejscu wskazać należy, iż sąd rozstrzygając w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu małoletnich powinien kierować się zawsze priorytetowo dobrem dziecka.

 

Walka o dziecko 

 Dziecko kocha mamę i tatę jednakże z uwagi na okoliczności należy uwzględnić potrzeby dziecka i jego dobro. Dobro dziecka „stanowi główny drogowskaz wykładni przepisów ustaw w sprawach,  które dotyczą spraw dzieci” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1955 roku w sprawie o sygn. akt I CO 83/54). Wymóg troski o dobro dziecka jest uzasadniony nie tylko treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz również wielu innych regulacji prawnych, takich jak Konstytucja RP (art. 71 i art. 72), czy też Konwencja o prawach dziecka (art. 3 Konwencji). Dobro dziecka można więc pojmować jako zespół wartości zarówno materialnych i niematerialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju dziecka pod względem fizycznym i psychicznym. 

 

Walka o dziecko – Miejsce pobytu

Zważając na powyższe, należy dojść do konstatacji, iż miejsce pobytu małoletnich winno być ustalone przy każdorazowym miejscu pobytu matki, gdyż wnioskodawczyni gwarantuje lepszą rękojmię opieki nad dzieckiem niż uczestniczka postępowania.

Ośrodek życiowy małoletnich mieści się w miejscu zamieszkania wnioskodawczyni.

Wspomnieć należy, także że wnioskodawczyni jawi się jako rodzic, dla którego dobro dziecka jest najważniejsze. 

Wnioskodawczyni jest rodzicem, który w pierwszej kolejności dba o dziecko, usuwając swoje własne przyjemności i potrzeby na dalszy plan. 

 

Walka o dziecko Sąd 

Stosownie zaś do treści art. 569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach jak niniejsza, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.  W świetle, zatem powyżej powołanego przepisu sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy ___________ . 

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń