Podział Majątku - Mediacja 

Podział Majątku – Mediacja 

Podział Majątku – Mediacja

Podział Majątku – Mediacja. Mediacja w sprawach cywilnych jest dosyć specyficzna, albowiem na każdym etapie należy opierać się na dokumentach. 

Wobec tego należy bardzo dobrze znać treść wniesionych do sprawy dokumentów. Jest to niesłychanie ważne!

Sprawy z zakresu podziału majątku są specyficzne i traktuje się je na kanwie prawa cywilnego, jednakże należy przede wszystkim przedstawić mediatorowi najważniejsze argumenty. Z mojego doświadczenia wynika, że mediator nie zawsze zdąży zapoznać się z całością. W związku z tym należy jak najlepiej przygotować się do sprawy i na spotkanie z mediatorem przygotować na jednej kartce najważniejsze fakty. Opisujemy zatem, jakie są kwestie sporne, co się wydarzyło chronologicznie, jaka jest wartość waszego majątku, jakie wartości są sporne. Pamiętajmy, aby pisać konkretnie i zwięźle.

Podział majątku przez małżonków

Podział Majątku – Mediacja 

Kluczowe są fakty

Musimy pamiętać, że w sprawie w zakresie podziału majątku najważniejsze są fakty oraz wartości. Dodatkowo należy również wskazać okoliczności, które wpływają na nasze żądanie.

W sprawach trudnych Sąd najczęściej kieruje strony na mediację.

Jeżeli jest szansa na jakiekolwiek porozumienie, trzeba to wykorzystać.

Jeśli natomiast stronom nie uda się dojść do porozumienia, wówczas sprawa toczy się w trybie tradycyjnym. Należy wtedy powołać biegłych sądowych w celu wyceny wartości majątku.

 

Więcej:

Mediacja przy podziale majątku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń