Opieka naprzemienna Adwokat radzi

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Opieka naprzemienna Adwokat radzi

Wszystko zależy od tego czy jesteś kobietą której celem jest aby dzieci zostały przy tobie.
Czy też jesteś ojcem i chcesz aby kontakty i relacje były pół na pół.
Przede wszystkim oprócz waszego celu czyli celu rodziców ważna jest dobro dziecka. Bardzo często w tej walce zapominamy o tym że tak naprawdę liczy się to co dziecko chce. Dlatego opieka naprzemienna ma plusy i minusy.

Opieka naprzemienna Adwokat

W pierwszej kolejności Ważne abyś powiedział czego pragniesz i jaki jest twój cel a wtedy twój pełnomocnik ustali odpowiednią strategię procesową dzięki której osiągniesz swój cel. Przede wszystkim zawsze z pełnomocnikiem profesjonalnym czyli z adwokatem musisz być Szczery.

Opieka naprzemienna Adwokat

Adwokat od rozwodów to osoba która jest doświadczona w tym obszarze prawa i wie jakie są możliwości oraz może przewidzieć zagrożenia. Adwokat od rozwodów pomoże ci ułożyć strategię i plan na dalsze czynności ws. Pamiętaj aby zawsze ze swoim adwokatem szczerze rozmawiać i ściśle określić swój cel dzięki temu osiągniesz to co chcesz.

Opieka naprzemienna 

Często pytacie mnie jak skonstruować taki wniosek o opiekę naprzemienną. Tutaj wszystko zależy czy trwa już sprawa rozwodowa czy też po prostu chcecie ją U regulować poniżej przedstawiam wam kilka informacji które Powinny zostać zawarte we wniosku a w zakresie opieki naprzemiennej jednakże pamiętaj jest tylko przykładowy element oraz ten wzór jest niepełne. Gdyż każda sytuacja jest inna i należy ją indywidualnie rozpatrzeć oraz ułożyć strategię i plan pod twoje potrzeby

 

 

Wniosek o ustalenie kontaktów 

Wniosek o ustalenie kontaktów w trybie zabezpieczenia 

Działając w imieniu własnym, z uwagi na obecną sytuację stron wnoszę o :

  1. ustalenie kontaktów ojca z małoletnimi w ten sposób, że ojciec będzie miał prawo zabierania dzieci – poza miejsce ich pobytu i pod nieobecność matki do miejsca swojego zamieszkania w ten sposób, że____________
  2. ustalenie kontaktów powoda z małoletnimi poza miejscem zamieszkania dzieci i bez udziału matki, w następujący sposób:

Ferie 

W trakcie  ferii zimowych w pierwszy tydzień ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, od soboty od godziny 10:00 do następnej soboty do godziny 12:00, przy czym kontakty ustalone w trakcie roku szkolnego nie będę realizowane w okresie ferii zimowych;

Wakacje

W trakcie wakacji letnich, w dwa ostatnie tygodnie lipca i dwa ostatnie tygodnie sierpnia, od soboty od godziny 10:00 do soboty po dwóch tygodniach do godziny 12:00, przy czym kontakty ustalone w trakcie roku szkolnego nie będą realizowane w okresie wakacji letnich.

  1. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii pani psycholog __________________________

 

 Wniosek o ustalenie kontaktów w trybie zabezpieczenia

4. Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia poprzez udzielenie zabezpieczenia kontaktów określonych powyżej. 

 

Uzasadnienie 

Podczas konsultacji psychologicznych ujawniły się okoliczności, iż dzieci chcą mieszkać pół- na pół z mamą i tatą oraz że mają deficyt w obszarze czasu spędzonego z ojcem. 

W związku z powyższym poprosiłem psycholog o opinię o dzieciach.  Mając na uwadze dobro dzieci to kluczowa sprawa aby dzieci były szczęśliwe. 

Wskazuję również, że okoliczności rozłąki rodziców dzieci nie powinny i nie mogą wpływać na sytuację i więzi rodziców z dziećmi. 

 

[ warto załączyć opinię psychologa ]

Należy zauważyć, iż opieka naprzemienna daje dzieciom możliwość równomiernego kontaktu z obojgiem rodziców, poczucie że każdy z nich uczestniczy w życiu codziennym.

Dlatego też, załączam opinie pani psycholog _____________

W tym miejscu wskazać trzeba, iż od urodzenia się dzieci zajmowałem się opieką i wychowaniem małoletnich.  

Ze względu na to, iż pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci nie ma zgody co do ustalenia kontaktów, konieczne jest udzielenie zabezpieczenia w sposób wskazany w petitum wniosku.  

W tym miejscu wskazać należy, iż dobro dziecka „stanowi główny drogowskaz wykładni przepisów ustaw w sprawach,  które dotyczą spraw dzieci” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1955 roku w sprawie o sygn. akt I CO 83/54). Wymóg troski o dobro dziecka jest uzasadniony nie tylko treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz również wielu innych regulacji prawnych, takich jak Konstytucja RP (art. 71 i art. 72), czy też Konwencja o prawach dziecka (art. 3 Konwencji). Dobro dziecka można więc pojmować jako zespół wartości zarówno materialnych i niematerialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju dziecka pod względem fizycznym i psychicznym. 

Zważając na powyższe, należy dojść do konstatacji, iż należy rozszerzyć kontakty i wychowywać dzieci z uwzględnieniem ich dobra. 

Wspomnieć należy, iż jestem rodzicem, dla którego dobro dziecka jest najważniejsze.  W pierwszej kolejności dbam o dzieci, usuwając swoje własne przyjemności i potrzeby na dalszy plan. 

Zabezpieczenie roszczenia w zakresie ustalenia kontaktów dziecka stron na czas trwania postępowania wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci i zapewni stabilność.

Ponadto zabezpieczenie kontaktów z dziećmi spowoduje wygaszenie sporu między rodzicami, co pozytywnie wpłynie także na dzieci. 

 Dlatego też zabezpieczenie wniosku poprzez ustalenie kontaktów jest w pełni uzasadnione. 

Dla mnie jako ojca kontakty z dzieckiem są najważniejszymi relacjami w życiu. Widywanie się z dzieckiem i wspólne z nią przebywanie stanowi najważniejszy przejaw kontaktów z dzieckiem, którego charakterystyczną i nieodłączną cechą jest istnienie bezpośredniej, fizycznej styczności z dzieckiem oraz możliwość nawiązania z nim kontaktu emocjonalnego umożliwiającego przekazanie treści i postaw emocjonalnych.

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem na równi z matką jest prawem osobistym rodziców i niedopuszczalna jest sytuacja w której  dzieci mają ograniczy kontakt. 

Nadto, zaznaczam, iż próbowałem wielokrotnie dojść do porozumienia z matką jednakże on nie chce podjąć żadnych rozmów.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest uzasadniony. 

 

zał. 

  1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Tytulem: wniosek o ustalenie kontaktów. 
  2. Odpis  pisma.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń