Nierówny podział majątku

Opublikowane przez Adwokat w dniu

Nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku

Zgodnie z przepisem art.43 § 1 KRO  udziały małżonków w majątku objętym uprzednio wspólnością są co do zasady równe.

Oczywiście co do zasady….

A co jeżeli tylko jedna osoba pracowała zaś druga nie.  Nie zgadzasz się z tym..

Masz możliwość

Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2i 3 KRO   .

Jakie ?

Zwróć uwagę !

Numer 1, przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Zaś 2 warunek to….

Istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

 

Czy warto – Nierówny podział majątku

Każdą sytuację należy rozpatrzeć indywidualnie.

Słowo „przyczynienie się”

Co to znaczy ? Całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb.

Ale uwaga, nie tylko wysokość zarobków, czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także i to, jaki użytek czynią oni ze swoich dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny.

 

Dla przykładu alkohol.

Nierówny podział majątku

Co jeszcze ? Ważnym powodem odstąpienia od zasady równych udziałów może być  dla przykładu – naganne postępowanie małżonka.

Dla przykładu małżonek  w sposób naganny lub uporczywy nie przyczynia się on do powstania dorobku stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych.

Nierówny podział majątku

Jak ocenia sąd ? Sąd rozstrzyga czy w jego ocenie  spełnione są obydwie omówione  przesłanki.

Sąd zwraca uwagę na to o co wnosi wnioskodawca.

 

 


1 Komentarz

Podział majątku - Jak podzielić majątek - Prawo Rodzinne · 8 grudnia, 2019 o 12:29 pm

[…] Nierówny podział majątku […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń