pozew o Alimenty Adwokat

pozew o Alimenty Adwokat Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z treści powyższego wynika, że obowiązek alimentacyjny Więcej…

Zadzwoń